Det här är Radiohjälpen

Bildkolage med bilder från projekt och aktiviteter Radiohjälpen finansierat

Radiohjälpen grundades 1939 och blev en stiftelse 1966, med Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) som huvudmän. Radiohjälpens uppdrag är att samordna och genomföra all insamlingsverksamhet inom svensk public service och att omvandla insamlade medel till kvalitativ verksamhet nationellt och internationellt.

Som en fristående stiftelse inom public service utgör Radiohjälpen en oberoende och opartisk plattform där givare, public service och organisationer möts för att stärka människors rättigheter i Sverige och internationellt.

 

Radiohjälpens långsiktiga mål

Radiohjälpen arbetar för att stärka människors rättigheter, rädda liv och lindra nöd. För att uppnå det genomför Radiohjälpen insamlingskampanjer och finansierar projekt och aktiviteter i Sverige och internationellt. Projekten internationellt ska alltid inkludera de mest utsatt och sårbara människorna, oavsett om det handlar om humanitärt arbete eller långsiktigt utvecklingssamarbete.

Det internationella arbetet ska utgå från internationella överenskommelser, som FNs konventionen om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, de humanitära principerna och internationell humanitär rätt. Även konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är viktig.

 

Om du vill veta mer om Radiohjälpen och vårt arbete så finns våra årsberättelser att läsa.

 

Uppdaterad: tis, 2019-05-14 11:38