Det här är Radiohjälpen

Filmteam spelar in en intervju med en kvinna sittandes på en trappa.
Foto: Finn Norgren

Radiohjälpen är en stiftelse och en del av public service i Sverige. Public service kallas radio eller tv som bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället, och är producerad, finansierad och kontrollerad av allmänheten.

Radiohjälpen har funnits sedan 1939 och blev en stiftelse 1966. Det är den enda organisationen som får samla in pengar via publicservice. Därför omfattas Radiohjälpen av samma krav gällande opartiskhet, saklighet, otillbörligt gynnande, oberoende och integritet som de tre bolagen Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) som grundade stiftelsen.

Radiohjälpen har tre uppdrag:

Samordna och genomföra all insamlingsverksamhet inom svensk public service

Radiohjälpen driver årligen återkommande insamlingskampanjer samt katastrofinsamlingar. Detta sker framförallt i radio och tv och i nära samarbete med programbolagen. Utöver detta får Radiohjälpen löpande in gåvor och testamentsgåvor. Inom ramen för till exempel insamlingen Världens Barn samarbetar Radiohjälpen med svenska civilsamhällesorganisationer som bidrar med sina volontärer och nätverk.

Informera och folkbilda om biståndsfrågor

Att höja kunskapen om biståndsfrågor sker framför allt genom egna filmer som berättar om verksamheter som Radiohjälpen stödjer och som även belyser olika frågeställningar i de länder där verksamhet bedrivs, inklusive verksamheten i Sverige. Radiohjälpen bidrar också till folkbildning genom Utbildningsradions skolmaterial och deltagande i Sveriges Radios och Sveriges Televisions programverksamhet, som exempelvis Musikhjälpen.

Omvandla de insamlande medlen till kvalitativ verksamhet nationellt och internationellt

Radiohjälpen har inga egna projekt, utan omvandlar insamlade medel till kvalitativ verksamhet genom samarbete med en rad svenska organisationer och föreningar med verksamhet i Sverige och utomlands. Nationellt söker föreningar inom funktionsnedsättningsrörelsen bidrag till aktiviteter som möjliggör en aktiv fritid för sina medlemmar och redovisar efter genomförd aktivitet att medlen använts i enlighet med ansökan. Internationellt söker organisationer medel för specifika projekt och när verksamheten är genomförd redovisar de vad de har gjort och hur deras aktiviteter bidragit till att lösa det identifierade problemet.