De humanitära principerna

Det finns fyra internationellt etablerade principer som är centrala för allt humanitärt arbete där det handlar om att lindra akut nöd. Riktlinjerna fungerar som en etisk kompass vid krissituationer, som exempelvis beväpnad konflikt eller naturkatastrofer. Men också som en slags dörröppnare eftersom organisationer som följer principerna lättare får tillträde till områden där drabbade människor finns, trots att situationen kan vara oerhört komplex.

Principerna kan ses som en garant för att humanitärt arbete kan genomföras, oavsett konflikt eller situation. Radiohjälpen arbetar utefter dessa riktlinjer, då de humanitära principerna är ett krav för att en organisation ska få medel beviljat till projekt.

Detta är de humanitära principerna:

Humanitet

Mänskligt lidande ska uppmärksammas, oavsett var det befinner sig. Det handlar om att skydda livet och hälsa hos människor, samt säkerställa respekten.

Neutralitet

Humanitära aktörer får inte ta ställning eller delta i konflikter av politiska, ekonomiska, religiösa eller ideologiska slag.

Opartiskhet

Humanitärt arbete ska utgå ifrån att säkerställa lindrande åtgärder för människor i nöd. Helt oberoende av faktorer som exempelvis kön, ursprung, religion eller politisk tillhörighet.

Oberoende

Humanitära insatser ska vara helt oberoende av andra aktörers intressen på området. Som exempelvis politiska, ekonomiska eller militära. Arbetet verkar självständigt för att agera i enlighet med principerna.

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies