90-konto och kontroll

Vad innebär det?

Som innehavare av ett 90-konto får våra totala kostnader max uppgå till 25 procent av insamlade medel. Vi försöker alltid hålla nere våra kostnader, men viss administration är absolut nödvändig för att garantera kvalitet i arbetet.

Vi har som alla organisationer även utgifter i form av revision, löner, insamlingskostnader och verksamhetsutveckling. Under 2022 var våra kostnader 3,8 procent. Utöver detta får kostnaderna för organisationer som får projektstöd vara max sju procent. I Världens Barn får kostnaderna uppgå till max 15 procent totalt.

90 konto