Visselblåsartjänst/Whistleblower

Vi vill göra rätt – Radiohjälpens visselblåsartjänst

Radiohjälpen vill att du – som representant för allmänheten, medarbetare eller samarbetspartner - slår larm om du misstänker oegentligheter i Radiohjälpens arbete. Både det arbete som utförs på Radiohjälpen och det arbete som utförs av våra partnerorganisationer i fält. En delgiven misstanke om oegentligheter möjliggör ett förebyggande arbete samt en möjlighet för Radiohjälpen att i god tid korrigera felaktigheter. Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB. 

 

”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare .Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.” 
 

Gunilla Hadders, Grundare av WhistleB.

 

Vill du komma till Radiohjälpens rapporteringskanal hos WhistleB? Använd länken nedan. Observera att samarbetsorganisationer som upptäckt oegentligheter i projekt finansierade av Radiohjälpen ska agera enligt vårt incidentrapporteringssystem.

Visselblåsartjänst 

 

Här hittar du mer information:
Radiohjälpens riktlinjer för visselblåsartjänsten

Frågor och svar om att visselblåsa