Så blir givarnas bidrag viktig verksamhet

Om oss

Stiftelsen Radiohjälpen, i förkortad form benämnd Radiohjälpen, vars beslutande organ är dess styrelse, har till uppgift att i samråd med Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB samordna radio-och TV-bolagens insamlingsverksamhet för humanitärt ändamål. Sedan 1939 har vi samlat in pengar för att förändra liv och lindra nöd i Sverige och i hela världen. Genom särskilda insamlingar skapar vi gemensam kraft med tydliga mål om förändring. Radiohjälpen samarbetar med professionella och kompetenta partnerorganisationer för att varje insamlad krona ska komma till mest effektiva användning.

Läs om hur Radiohjälpen arbetar 2022 - 2025

Stöd i Sverige

Radiohjälpens stöd i Sverige bidrar till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till att delta i fritidsaktiviteter.

Läs mer om det nationella arbetet
Flicka ritar

Stöd globalt

Radiohjälpen ger stöd till internationella projekt i kris och katastrofer. Arbetet ska utgå från internationella överenskommelser, som FNs konvention om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och de humanitära principerna.

Läs mer om det internationella arbetet

Arbetet utgår från

De humanitära principerna

Humanitär hjälp ska utgå från humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende.

Läs mer

FN:s konventioner

Arbetet i långsiktiga projekt och aktiviteter som får stöd ska utgå från FN:s konventioner.

Läs mer
Rent vatten och sanitet är grundläggande för människors välmående. I världens största flyktingläger stödjer Radiohjälpen flera projekt som säkerställer just detta.

Årsberättelser

I vår årsberättelse kan du ta del av vår årsredovisning, resultat från verksamheten och listor över de projekt vi finansierat.

Se tidigare årsberättelser

Läs vår årsberättelse för 2023