Vår styrelse

Enligt Radiohjälpens stadgar ska styrelsen bestå av sju ledamöter och sex suppleanter. Sex personer (fyra ledamöter och två suppleanter) representerar de olika programbolagen, sex kommer från organisationsvärlden (tre ledamöter och tre suppleanter) och en suppleant från myndigheten Sida. De är alla invalda i personlig egenskap och inte som företrädare för annan organisation.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är det övergripande och strategiska ansvaret för verksamhetens olika delar, dess strategier och projektstöd. År 2019 hade styrelsen fem ordinarie möten varav ett styrelseseminarium. Jävsbestämmelserna innebär att beslutsför styrelseledamot inte får delta vid styrelsens beslut om det föreligger risk för jäv. Det åligger varje styrelseledamot att snarast meddela styrelsens ordförande om förhållanden som kan medföra att ledamot betraktas som jävig, eller om det finns risk för jäv. Detta protokollförs. Ingen ledamot eller suppleant erhåller arvode för sin insats i Radiohjälpens styrelse.

Styrelse Från vänster: Anna Stål Isaksson, Thomas Nilsson (slutat), Kristina Henschen (generalsekreterare Radiohjälpen), Georg Andrén (slutat), Jan Petersson (slutat), Lise Lidbäck (slutat), Per Bergkrantz, Hanna Stjärne, Dario Marlovic, Martin Ärnlöv, Pia Kalischer (slutat), Anders Rönquist, Bo Forsberg (slutat). (Saknas: Torbjörn Becker, Janet Vähämäki, Julia Blomberg). Foto: Janne Danielsson

Styrelseledamöter

Hanna Stjärne

Ordförande Verkställande direktör på SVT sedan 15 januari 2015. Hanna är utbildad på Stockholms Universitet på enheten för journalistik, medier och kommunikation. Hon har bl a arbetat som nyhetsjournalist, korrespondent, inrikeschef på Ekot och programdirektör på Sveriges Radio. Hanna har också haft förtroendeuppdrag inom mediebranschen t ex som ordförande för föreningen Grävande Journalisters guldspadejury. Innan Hanna började på SVT arbetade hon som vd, chefredaktör och ansvarig utgivare för UNT-koncernen där Upsala Nya Tidning ingår.

Vice ordförande Vakant

Ledamöter

Anna Stål Isaksson

Ledamot Programredaktör vid SVT Programetik som ger publicistisk rådgivning till SVT:s samtliga redaktioner och projekt, bland annat kring frågor om de riktlinjer som finns för public service, t ex i sändningstillståndet. Anna, som är utbildad vid Journalisthögskolan, Duke University och KTH, har en lång journalistisk erfarenhet som reporter, redaktör, utrikeskorrespondent, planeringschef och programledare bland annat från Rapport, Aktuellt och Studio 1 i P1.

Torbjörn Becker

Ledamot Torbjörn Becker är chef för Östekonomiska institutet (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm sedan 2006 och styrelsemedlem i flera ekonomiska forskningsinstitut i Östeuropa. I Sverige sitter han i styrelsen för Sida och ett antal organisationer som fokuserar på Ryssland och ekonomisk forskning och utbildning. Tidigare jobbade han nio år på Internationella valutafonden (IMF) i Washington D.C. och som landekonom i Mellanöstern och Asien. Han är doktor i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat vid U.C. Berkeley och Manchester Business School.

Gabriel Byström (tillträder november -20)

Ledamot Chef för Sveriges Radios vd-enhet, innan dess bland annat kulturchef på Göteborgs-Posten under åren 2006-2015 och chef för P4 Skaraborg. Gabriel har arbetat som journalist sedan början av 90-talet och också skrivit böcker om utvecklingen i framförallt Ungern (Tystnadens triumf 2014, Med Guds hjälp 2017). Tilldelades Axel Liffner-stipendiet av Aftonbladet 2014 och Frihetspennan av Stiftelsen Torgny Segerstedts minne 2016. Gabriel är journalistutbildad på Skurups folkhögskola och har också studerat vid universiteten i Göteborg, Sundsvall och Stockholm.

Janet Vähämäki

Ledamot Enhetschef på SEI, Stockholm Environment Institute, och forskare på SCORE, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Janet har disputerat i Företagsekonomi och hennes forskning rör frågor om styrning av biståndsverksamhet. Hon sitter idag i styrelsen för Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) och deltar i styrelsarbete för nätverk som SweDev (Swedish Development Researchers Network) och SIANI (Swedish Agricultural Network Iniative). Janet har arbetat på Sida, UD och Rädda Barnen och har även utfört uppdrag för till exempel OECD/DAC och Världsbanken.

Per Bergkrantz

Ledamot Vice vd på Utbildningsradion. Tidigare har Per varit vd på NPP Reklambyrå och dessförinnan var han under många år marknadsdirektör på Systembolaget, där han byggde upp den strategiska plattformen. Under sina år på Systembolaget startade han även IQ Initiativ AB som ett led i Systembolagets ökande ansvarstagande i samhället. Under sin karriär har han belönats med mer än 25 utmärkelser inom kommunikation, varav 2 Guldägg.

Suppleanter

Anders Rönquist

Suppleant Chef för Enheten för multilateralt samarbete på Sida. Har tidigare varit utsänd som chef för biståndet i Kenya mellan 2011 och 2015 och var innan dess chef för Sidas regionala samarbete i Afrika inom fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter 2009-2011. Han har också arbetat som utvecklingsekonom på svenska ambassaden i Sydafrika och som biståndshandläggare på ambassaden i Nicaragua. Anders har arbetat på Sida sedan 1996 och arbetade innan dess bland annat för Internationella Rödakorskommittén (ICRC) under kriget i Bosnien. Anders har en civilekonomutbildning från Linköpings universitet och en masterexamen i utvecklingsstudier från PADRIGU på Göteborgs universitet och har även studerat mänskliga rättigheter på Universitetet i Pretoria.

Dario Marlovic

Suppleant Chef för biståndsavdelningen på Islamic Relief (Head of Programs). Dario har tidigare haft nationella och internationella uppdrag i olika biståndsorganisationer och varit avdelningschef för Europaavdelningen på Caritas Sverige vilket har inkluderat uppdrag inom Caritas Internationalis och Caritas Europa. Han har arbetat med humanitärt-/utvecklingsbistånd samt mänskliga rättigheter och organisationsutveckling. Dario har i dag uppdrag för IRW, Islamic Relief Worldwide, och har tidigare haft styrelseuppdrag/uppdrag för Ibn Rushd och Byrån för Lika Rättigheter.

Martin Ärnlöv

Suppleant Generalsekreterare för Svenska Röda Korset sedan mars 2018, och närmast dessförinnan VD för Bräcke diakoni 2008-2018. Martin är i grunden civilekonom med 15 års inledande yrkeserfarenhet från multinationella företag. Han har på senare år också haft styrelseroller inom IM (Individuell Människohjälp) och Ersta Sköndal Bräcke Högskola, och är även styrelseordförande i Famna.

Julia Blomberg

Suppleant Julia Blomberg har arbetat som huvudprojektledare för Musikhjälpen de senaste tre åren och haft olika roller i produktionen sen den startade 2008. Under sina 12 år på Sveriges Radio har Julia jobbat som producent, programledare och reporter för olika program och utvecklat företagets strategier för att nå yngre målgrupper. Hon har varit programchef och tillförordnad kanalansvarig för P3 och i sin nuvarande roll jobbar Julia bland annat som föreläsare med fokus på att stärka Sveriges Radios arbetsgivarvarumärke för unga.

Karin Tideström (tillträder november -20)

Suppleant De senaste åren har Karin arbetat som koordinator, projekt- och processledare i SVT:s programledning. I nuvarande roll leder hon div projekt och utredningar på strategisk nivå såsom varumärkesstrategier, organisationsutredningar moch årsprocesser Karin administrerar, koordinerar och processleder arbetet inom Programledningen och har också suttit i Kunskapskanalens styrgrupp. SVT-karriären är nästan 30 år och har gått från rekvisitör inom drama via olika chefsroller inom produktion och försäljning, och även några år som projektledare och webredaktör för nya tjänster såsom Öppet arkiv och SVT Flow. Karin har förutom ämnesstudier i film och ekonomi också examen som samtalscoach och idrottslärare.

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies