Vår styrelse

Enligt Radiohjälpens stadgar ska styrelsen bestå av sju ledamöter och sex suppleanter. Sex personer (fyra ledamöter och två suppleanter) representerar de olika programbolagen, sex kommer från organisationsvärlden (tre ledamöter och tre suppleanter) och en suppleant från myndigheten Sida. De är alla invalda i personlig egenskap och inte som företrädare för annan organisation. För närvarande finns en vakans som suppleant.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är det övergripande och strategiska ansvaret för verksamhetens olika delar, dess strategier och projektstöd. År 2019 hade styrelsen fem ordinarie möten varav ett styrelseseminarium. Jävsbestämmelserna innebär att beslutsför styrelseledamot inte får delta vid styrelsens beslut om det föreligger risk för jäv. Det åligger varje styrelseledamot att snarast meddela styrelsens ordförande om förhållanden som kan medföra att ledamot betraktas som jävig, eller om det finns risk för jäv. Detta protokollförs. Ingen ledamot eller suppleant erhåller arvode för sin insats i Radiohjälpens styrelse.

Styrelse Från vänster: Anna Stål Isaksson, Thomas Nilsson, Kristina Henschen (generalsekreterare Radiohjälpen), Georg Andrén (slutat), Jan Petersson, Lise Lidbäck, Per Bergkrantz, Hanna Stjärne, Dario Marlovic, Martin Ärnlöv, Pia Kalischer (slutat), Anders Rönquist, Bo Forsberg. (Saknas: Torbjörn Becker). Foto: Janne Danielsson

Styrelseledare

Hanna Stjärne

Ordförande Verkställande direktör på SVT sedan 15 januari 2015. Hanna är utbildad på Stockholms Universitet på enheten för journalistik, medier och kommunikation. Hon har bl a arbetat som nyhetsjournalist, korrespondent, inrikeschef på Ekot och programdirektör på Sveriges Radio. Hanna har också haft förtroendeuppdrag inom mediebranschen t ex som ordförande för föreningen Grävande Journalisters guldspadejury. Innan Hanna började på SVT arbetade hon som vd, chefredaktör och ansvarig utgivare för UNT-koncernen där Upsala Nya Tidning ingår.

Jan Petersson

Vice ordförande Direktör på Sveriges Radio och chef för enheten Analys och Kommunikation. Jan är journalist som arbetat med lokal- och riksproduktion, framförallt nyheter och samhällsprogram. Han startade och ansvarade under 1990-talet för Sveriges Radios internationella utvecklingssamarbete och har drivit Sidafinansierade medieprojekt i Asien och Afrika. Han har också varit chef på de nordiska public servicebolagens representationskontor i Bryssel. Under fem år var han strategichef på SVT.

Ledamöter

Anna Stål Isaksson

Ledamot Programredaktör vid SVT Programetik som ger publicistisk rådgivning till SVT:s samtliga redaktioner och projekt, bland annat kring frågor om de riktlinjer som finns för public service, t ex i sändningstillståndet. Anna, som är utbildad vid Journalisthögskolan, Duke University och KTH, har en lång journalistisk erfarenhet som reporter, redaktör, utrikeskorrespondent, planeringschef och programledare bland annat från Rapport, Aktuellt och Studio 1 i P1.

Bo Forsberg

Ledamot Generalsekreterare på Diakonia 1994 till september 2017. Bo är i grunden teolog men har arbetat med bistånd sedan 1970-talet, bland annat under sex år i Kongo. Bo har haft uppdrag i många styrelser som t ex Sidas styrelse, ordförande i Fonden för Mänskliga Rättigheter och för närvarande i Anna Lindh-Akademin.

Lise Lidbäck

Ledamot Förbundsordförande sedan september 2013 i Neuroförbundet, f.d. NHR. Hon är också ledamot i Stiftelserna Norrbacka-Eugenia och Vintersol. Tidigare ordförande för SMDF, Stiftelsen för Muskeldystrofiforskning. Lise har utbildning inom ekonomi och marknadsföring.

Per Bergkrantz

Ledamot Vice vd på Utbildningsradion. Tidigare har Per varit vd på NPP Reklambyrå och dessförinnan var han under många år marknadsdirektör på Systembolaget, där han byggde upp den strategiska plattformen. Under sina år på Systembolaget startade han även IQ Initiativ AB som ett led i Systembolagets ökande ansvarstagande i samhället. Under sin karriär har han belönats med mer än 25 utmärkelser inom kommunikation, varav 2 Guldägg.

Suppleanter

Anders Rönquist

Suppleant Anders Rönquist är chef för Enheten för multilateralt samarbete på Sida. Han har tidigare varit utsänd som chef för biståndet i Kenya mellan 2011 och 2015 och var innan dess baserad i Pretoria i Sydafrika som chef för det regionala samarbetet i södra Afrika. Anders har arbetat på Sida sedan 1996 och därförinnan bland annat för Internationella Rödakorskommittén i Bosnien. Anders har en civilekonomutbildning från universitetet i Linköping och har läst masterkurser i Göteborg och Pretoria.

Dario Marlovic

Suppleant Chef för biståndsavdelningen på Islamic Relief (Head of Programs). Dario har tidigare haft nationella och internationella uppdrag i olika biståndsorganisationer och varit avdelningschef för Europaavdelningen på Caritas Sverige vilket har inkluderat uppdrag inom Caritas Internationalis och Caritas Europa. Han har arbetat med humanitärt-/utvecklingsbistånd samt mänskliga rättigheter och organisationsutveckling. Dario har i dag uppdrag för IRW, Islamic Relief Worldwide, och har tidigare haft styrelseuppdrag/uppdrag för Ibn Rushd och Byrån för Lika Rättigheter.

Martin Ärnlöv

Suppleant Generalsekreterare för Svenska Röda Korset sedan mars 2018, och närmast dessförinnan VD för Bräcke diakoni 2008-2018. Martin är i grunden civilekonom med 15 års inledande yrkeserfarenhet från multinationella företag. Han har på senare år också haft styrelseroller inom IM (Individuell Människohjälp) och Ersta Sköndal Bräcke Högskola, och är även styrelseordförande i Famna.

Julia Blomberg

Suppleant Julia Blomberg har arbetat som huvudprojektledare för Musikhjälpen de senaste tre åren och haft olika roller i produktionen sen den startade 2008. Under sina 12 år på Sveriges Radio har Julia jobbat som producent, programledare och reporter för olika program och utvecklat företagets strategier för att nå yngre målgrupper. Hon har varit programchef och tillförordnad kanalansvarig för P3 och i sin nuvarande roll jobbar Julia bland annat som föreläsare med fokus på att stärka Sveriges Radios arbetsgivarvarumärke för unga.

Thomas Nilsson

Suppleant Kanal- och tablåchef på Sveriges Television AB. Thomas arbetade efter utbildning på Dramatiska Institutet som projektledare med främst drama och långfilm. Under 25 år har han ansvarat för kanalplanering, först på TV4 i 10 år och därefter på SVT.

Torbjörn Becker

Suppleant Torbjörn Becker är chef för Östekonomiska institutet (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm sedan 2006 och styrelsemedlem i flera ekonomiska forskningsinstitut i Östeuropa. I Sverige sitter han i styrelsen för Sida och ett antal organisationer som fokuserar på Ryssland och ekonomisk forskning och utbildning. Tidigare jobbade han nio år på Internationella valutafonden (IMF) i Washington D.C. och som landekonom i Mellanöstern och Asien. Han är doktor i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat vid U.C. Berkeley och Manchester Business School.

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies