Vår styrelse

Enligt Radiohjälpens stadgar ska styrelsen bestå av sju ledamöter och sex suppleanter. Fyra ledamöter och två suppleanter representerar de olika programbolagen. Övriga ledamöter sitter i styrelsen i personlig kapacitet och har kompetens och erfarenhet från biståndsområdet eller relaterad forskning. Den verkställande direktören för Sveriges Television (SVT) är enligt stadgarna alltid ordförande. Representanter från Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR) har ordinarie platser i styrelsen. Programbolagen utser själva sina representanter medan övriga styrelsemedlemmar utses av SVT:s styrelse på förslag av Radiohjälpens styrelseordförande.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är det övergripande och strategiska ansvaret för verksamhetens olika delar, dess strategier och projektstöd. Jävsbestämmelserna innebär att beslutsför styrelseledamot inte får delta vid styrelsens beslut om det föreligger risk för jäv. Det åligger varje styrelseledamot att snarast meddela styrelsens ordförande om förhållanden som kan medföra att ledamot betraktas som jävig, eller om det finns risk för jäv. Detta protokollförs. Ingen ledamot eller suppleant erhåller arvode för sin insats i Radiohjälpens styrelse.

Styrelse mars21

Övre raden: Gabriel Byström, Anna Stål Isaksson (avgått), Kristina Henschen (generalsekreterare Radiohjälpen). Mittenraden: Martin Ärnlöv, Torbjörn Becker, Anders Rönquist (avgått). Undre raden: Per Bergkrantz, Karin Tideström, Tatja Hirvikoski, Hanna Stjärne. Saknas: Julia Blomberg, Staffan Smedby, Daniel Grahn, My Goland.

Styrelseledamöter

Hanna Stjärne

Ordförande Verkställande direktör på SVT sedan 15 januari 2015. Hanna är utbildad på Stockholms Universitet på enheten för journalistik, medier och kommunikation. Hon har bl a arbetat som nyhetsjournalist, korrespondent, inrikeschef på Ekot och programdirektör på Sveriges Radio. Hanna har också haft förtroendeuppdrag inom mediebranschen t ex som ordförande för föreningen Grävande Journalisters guldspadejury. Innan Hanna började på SVT arbetade hon som vd, chefredaktör och ansvarig utgivare för UNT-koncernen där Upsala Nya Tidning ingår.

Gabriel Byström

Vice ordförande Chef för Sveriges Radios vd-enhet, innan dess bland annat kulturchef på Göteborgs-Posten under åren 2006-2015 och chef för P4 Skaraborg. Gabriel har arbetat som journalist sedan början av 90-talet och också skrivit böcker om utvecklingen i framförallt Ungern (Tystnadens triumf 2014, Med Guds hjälp 2017). Tilldelades Axel Liffner-stipendiet av Aftonbladet 2014 och Frihetspennan av Stiftelsen Torgny Segerstedts minne 2016. Gabriel är journalistutbildad på Skurups folkhögskola och har också studerat vid universiteten i Göteborg, Sundsvall och Stockholm.

Ledamöter

My Goland

Ledamot My är chefsjurist för SVT sedan 2021. Hon har en bakgrund inom juridik, media och kultur och då hon började på SVT kom hon närmast från en roll som chefsjurist för Schibsteds svenska verksamheter, vilken hon hade under 12 år (2009-2020). Dessförinnan har hon arbetat på advokatbyrå, och tidigare som teaterproducent och projektledare inom kultursektorn. My har en jur. kand och en fil. kand i medie- och kommunikationsvetenskap, filmvetenskap och statsvetenskap från Stockholms universitet, samt en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har genom sina olika uppdrag suttit i ett flertal styrelser, framförallt i mediabranschen.

Torbjörn Becker

Ledamot Torbjörn Becker är chef för Östekonomiska institutet (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm sedan 2006 och styrelsemedlem i flera ekonomiska forskningsinstitut i Östeuropa. I Sverige sitter han i styrelsen för Sida och ett antal organisationer som fokuserar på Ryssland och ekonomisk forskning och utbildning. Tidigare jobbade han nio år på Internationella valutafonden (IMF) i Washington D.C. och som landekonom i Mellanöstern och Asien. Han är doktor i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat vid U.C. Berkeley och Manchester Business School.

Pia Bernhardsson

Ledamot

Pia Bernhardson är sedan 1 februari 2024 folkbildningschef på Utrikespolitiska institutet och arbetar där med forskningskommunikation samt folkbildande verksamhet i internationella frågor. Pia är journalist och har tidigare arbetat på SVT med nyheter och fördjupande journalistik inom inrikes- och utrikesbevakning som reporter, redaktör, producent och chef. Hon har bland annat varit redaktionschef för Agendaredaktionen, samt utvecklat programformat och producerat dokumentärer. Från 2017 till 2023 var Pia utrikeschef på SVT Nyheter.

Tatja Hirvikoski

Ledamot Arbetar för närvarande som FoU-chef vid Habilitering & Hälsa, Stockholm. Hon är docent och forskargruppledare vid Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND. Hennes forskningsområde handlar om individer med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och deras närstående.

Per Bergkrantz

Ledamot Vice vd på Utbildningsradion. Tidigare har Per varit vd på NPP Reklambyrå och dessförinnan var han under många år marknadsdirektör på Systembolaget, där han byggde upp den strategiska plattformen. Under sina år på Systembolaget startade han även IQ Initiativ AB som ett led i Systembolagets ökande ansvarstagande i samhället. Under sin karriär har han belönats med mer än 25 utmärkelser inom kommunikation, varav 2 Guldägg.

Suppleanter

Martin Ärnlöv

Suppleant Generalsekreterare för Svenska Röda Korset sedan mars 2018, och närmast dessförinnan VD för Bräcke diakoni 2008-2018. Martin är i grunden civilekonom med 15 års inledande yrkeserfarenhet från multinationella företag. Han har på senare år också haft styrelseroller inom IM (Individuell Människohjälp) och Ersta Sköndal Bräcke Högskola, och är även styrelseordförande i Famna.

Daniel Grahn

Suppleant Generalsekreterare för barnrättsorganisationen Erikshjälpen sedan april 2015. Daniel är i grunden journalist med 30 års redaktionell erfarenhet från Jönköpingsposten, Expressen, SVT och Dagen, mestadels som redaktionell ledare och vd. Han har även funnits med i Pressens Opinionsnämnd, Stora journalistprisets jury samt Tidningsutgivarnas styrelse. Idag är han även ledamot i styrelsen för Riksinsamlingen för Världens Barn, Human bridge och EuroAcademy.

Staffan Smedby

Suppleant Staffan Smedby är chef för Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter vid Sida. Under sina många år vid Sida har han arbetat som både handläggare, rådgivare och chef med olika regioner och tematiska frågor som fokus. Han har också arbetat i fält i Latinamerika för FN och för Sida. Staffan har en utbildning från Uppsala universitet med inriktning på statsvetenskap.

Julia Blomberg

Suppleant Julia Blomberg har arbetat som huvudprojektledare för Musikhjälpen de senaste tre åren och haft olika roller i produktionen sen den startade 2008. Under sina 12 år på Sveriges Radio har Julia jobbat som producent, programledare och reporter för olika program och utvecklat företagets strategier för att nå yngre målgrupper. Hon har varit programchef och tillförordnad kanalansvarig för P3 och i sin nuvarande roll jobbar Julia bland annat som föreläsare med fokus på att stärka Sveriges Radios arbetsgivarvarumärke för unga.

Karin Tideström

Suppleant De senaste åren har Karin arbetat som koordinator, projekt- och processledare i SVT:s programledning. I nuvarande roll leder hon div projekt och utredningar på strategisk nivå såsom varumärkesstrategier, organisationsutredningar och årsprocesser. Karin administrerar, koordinerar och processleder arbetet inom Programledningen och har också suttit i Kunskapskanalens styrgrupp. SVT-karriären är nästan 30 år och har gått från rekvisitör inom drama via olika chefsroller inom produktion och försäljning, och även några år som projektledare och webbredaktör för nya tjänster såsom Öppet arkiv och SVT Flow. Karin har förutom ämnesstudier i film och ekonomi också examen som samtalscoach och idrottslärare.

Åsa Regnér

Suppleant Åsa Regnér är generalsekreterare för Rädda Barnen och har haft flera olika ledande ställningar med fokus på rättighetsfrågor, i Sverige och internationellt. Hennes senaste uppdrag var som assisterande generalsekreterare i FN och biträdande chef för FN:s kvinnoorganisation UN Women. Åsa har också varit chef för UN Women i Bolivia och generalsekreterare för RFSU. Mellan 2014 och 2018 var hon Sveriges barn-, äldre- och jämställdhetsminister, där hon bland annat aktivt deltog i arbetet med att göra barnkonventionen till lag i Sverige 2020.