Sök bidrag i Sverige

Vi stödjer fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Här hittar du all information du behöver för att ansöka.

Ideella medlemsföreningar och föreningar med motsvarande icke vinstdriven organisationsform är välkomna med ansökningar. Bidrag kan sökas till föreningens merkostnader, främst för de medhjälpare som behövs för att alla ska kunna delta.

Observera att bidrag inte kan sökas till aktiviteter som redan har påbörjats när beslut fattas.

Två olika bidragsformer finns: nationella aktiviteter för enstaka aktiviteter och terminsbunden verksamhet, samt tvååriga samarbetsavtal.

Nationella aktiviteter

Bidrag avser

Ansökningar till läger, träffar, resor m.m. eller till terminsbunden verksamhet.

Maximalt fyra ansökningar per år och fond kan skickas in och ska avse kostnader för medhjälpare till personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.

Höstens ansökningar ska gälla aktiviteter som äger rum under 2021. Ansökningarna ska ha inkommit senast 1 oktober 2020.

Från år 2021 tar vi emot ansökningar en gång om året och sista ansökningsdatum är den 1 oktober 2021. Beslut fattas i slutet av december.

Viktiga datum 2020

Sista ansökningsdatum: 1 oktober Beslut fattas och meddelas vecka 51

Ansök om bidrag för nationella aktiviteter

Tvååriga samarbetsavtal

Bidrag avser

Gäller Kronprinsessan Victorias fond

Syftet ska vara att få fler barn och unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom att delta i fritidsaktiviteter.

Radiohjälpen ser gärna att nya former prövas och byggs upp, gärna i samverkan med nya aktörer och att nya deltagare nås.

Tvååriga samarbetsavtal avser huvudsakligen inte ansökningar enbart för den löpande/ordinarie verksamheten, men sådan ansökan kan i undantagsfall beaktas, förutsatt att kriterierna uppfyllts.

Höstens ansökningar ska gälla aktiviteter som äger rum från och med 2021 och som pågår två år framåt. Ansökningarna ska ha inkommit senast 1 oktober 2020.

Från år 2021 tar vi emot ansökningar en gång om året och sista ansökningsdatum är den 1 oktober 2021. Beslut fattas i slutet av december.

Viktiga datum år 2020

Sista ansökningsdatum: 1 oktober Beslut fattas och meddelas vecka 51

Ansök om bidrag för Tvååriga samarbetsavtal

Höstmöte nationell verksamhet

Just nu tar vi inte emot fler ansökningar gällande insatser för pandemins riskgrupper

Med anledning av den rådande spridningen av coronaviruset, har Radiohjälpen startat en insamling för att möjliggöra aktiviteter och projekt gällande riskgrupper i Sverige. Läs mer om insamlingen här.

Det har sedan i mars varit möjligt att ansöka om medel från insamlingen. 112 ansökningar har inkommit och 24 organisationer har tilldelats medel hittills. Radiohjälpen bedömer nu alla ansökningar och fördelar inkomna medel. Inga mer ansökningar kan tas emot just nu.

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies