Sök medel i Sverige

Sök medel i Sverige

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Radiohjälpen stödjer projekt som verkar för att bryta isolering, höja livskvalitén och bidrar till att alla ska kunna delta på lika villkor. I praktiken kan det innebära att människor får tillgång till att delta i fritidsaktiviteter och får stöd och möjlighet att forma sin framtid.

Allmänhetens gåvor gör att vi kan stötta projekt i Sverige med fokus på personer med funktionsnedsättning, inklusive kronisk sjukdom och psykisk ohälsa.

Grundläggande krav för att ansöka om medel

Sök projektstöd

• Ideella föreningar och andra med motsvarande icke vinstdriven organisationsform kan ansöka om bidrag.

• Radiohjälpen tar inte emot ansökningar under 50 000 kr och beviljar heller inte belopp under 50 000 kr. Möjlighet finns för riksförbund inom funktionshinderrörelsen att stödja lokalföreningar. Kontakta oss för mer information.

• Ytterligare finansiering ska finnas då Radiohjälpen aldrig kan stå som ensam finansiär.

• En (1) ansökan per fond kan skickas in som får omfatta maximalt fyra aktiviteter.

Läs igenom kriterierna längre ner på sidan för att se om er förening kan ansöka om bidrag.

Bidrag kan sökas från

• Kronprinsessan Victorias fond - målgrupp barn och unga upp till 25 år för ettåriga projekt eller tvååriga samarbetsavtal.

• Radiohjälpsfonden - målgrupp vuxna personer för ettåriga projekt.

• Idrott för att motverka psykisk ohälsa – målgrupp alla åldrar för ettåriga projekt.

Viktig information

Ansökningsperioden 2024 öppnar den 26 augusti och stänger den 16 september.

Länk till det digitala ansökningsformuläret kommer att publiceras här när perioden öppnar.

Beslut meddelas i december 2024.