Sök bidrag i Sverige

Vi stödjer fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Här hittar du all information du behöver för att ansöka.

Ideella medlemsföreningar och föreningar med motsvarande icke vinstdriven organisationsform är välkomna med ansökningar. Bidrag kan sökas till föreningens merkostnader, främst för de medhjälpare som behövs för att alla ska kunna delta.

Observera att bidrag inte kan sökas till aktiviteter som redan har påbörjats när beslut fattas.

Två olika bidragsformer finns: nationella aktiviteter för enstaka aktiviteter och terminsbunden verksamhet, samt tvååriga samarbetsavtal.

Fritidsaktiviteter

Bidrag avser

Ansökningar till läger, träffar, resor m.m. eller till terminsbunden verksamhet.

Endast en ansökan kan skickas in. Denna ansökan får omfatta maximalt fyra aktiviteter, som ska ske under 2023. Bidrag söks främst till kostnader för medhjälpare.

Ansökningar för barn/unga respektive vuxna ska göras från rätt fond och får avse maximalt fyra aktiviteter per fond, dvs två separata ansökningar.

OBS NYTT: Undre gräns för ansökan är 30 000 kr. Ny möjlighet för riksförbund att stödja lokalföreningar som söker lägre belopp. Kontakta oss för mer information.

Viktiga datum 2022

Ansökningsperioden är stängd.

Tvååriga samarbetsavtal

Bidrag avser

Gäller Kronprinsessan Victorias fond.

Syftet ska vara att få fler barn och unga med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter.

Radiohjälpen ser gärna att nya former prövas och byggs upp, gärna i samverkan med nya aktörer och att nya deltagare nås.

Tvååriga samarbetsavtal avser huvudsakligen inte ansökningar enbart för den löpande/ordinarie verksamheten, men sådan ansökan kan i undantagsfall beaktas, förutsatt att kriterierna uppfyllts.

Ansökningar ska gälla fritidsaktiviteter som äger rum från år 2023 och två år framåt.

Viktiga datum 2022

Ansökningsperioden är stängd.

Idrott för att motverka psykisk ohälsa

Bidrag avser

Projekt där idrott används för att motverka psykisk ohälsa.

Målgruppen för stöd utgörs av personer som oavsett ålder riskerar att drabbas av, eller redan lider av, psykisk ohälsa och där det är möjligt att använda idrotten som en positiv förändringskraft.

Dokumentation om tidigare arbete kring idrott och psykisk ohälsa och referens från tidigare givar-organisation bifogas ansökan.

Viktiga datum 2022

Ansökningsperioden stängde den 1 mars.

Just nu tar vi inte emot fler ansökningar gällande insatser för pandemins riskgrupper

Med anledning av den rådande spridningen av coronaviruset, har Radiohjälpen startat en insamling för att möjliggöra aktiviteter och projekt gällande riskgrupper i Sverige. Läs mer om insamlingen här.

Det har sedan i mars 2020 varit möjligt att ansöka om medel från insamlingen. 112 ansökningar har inkommit och 27 organisationer har tilldelats medel hittills. Radiohjälpen bedömer nu alla ansökningar och fördelar inkomna medel. Inga mer ansökningar kan tas emot just nu.

Instruktionsfilm del 1 - Ansökan fritidsaktiviteter (organisation, kontaktperson), 51 sekunder

Instruktionsfilm del 2 - Ansökan fritidsaktiviteter (aktiviteten/projektet), 4 min 17 sek

Instruktionsfilm del 3 - Ansökan fritidsaktiviteter (samarbeten, målgrupp, dokument), 3 min 38 sek

Instruktionsfilm del 4 - Inskickad ansökan fritidsaktiviteter, 1 min 2 sek

Instruktionsfilm del 5 - Budgetmall fritidsaktiviteter, 2 min 48 sek

Instruktionsfilm del 6 - Ansökan tvååriga samarbetsavtal, 2 min 43 sek

Nationellt dialogmöte 1 september 2022

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies