Sök medel internationellt

Sök medel internationellt

Foto: Benjamin Suomela/Finnish Red Cross

Bli partnerorganisation

För att ansöka om projektmedel från Radiohjälpen måste en organisation först vara godkänd som partnerorganisation till oss. Inga projektansökningar som inkommer från organisationer utan partnerskap behandlas. Nedan kan du läsa om de grundläggande kraven för att kunna ansöka om partnerskap.

Vill ni bli partnerorganisation till Radiohjälpen?

Är ni intresserade av att bli partnerorganisation till Radiohjälpen och på så vis godkända att ansöka om projektmedel från våra insamlingar? Då ska ni gå tillväga så här:

Läsa igenom Radiohjälpens huvudriktlinjer partnerskap och internationell verksamhet (finns längre ner på sidan). Detta gäller för samtliga sökande.

Läsa igenom de särskilda projektkriterierna för respektive insamlingskampanj.

Bedömer ni att ni uppfyller kraven och vill ansöka om partnerskap? Kontakta radiohjalpen@svt.se för mer information.

Har ni ett partnerskap som ska förnyas?

Organisationer vars partnerskap är på väg att löpa ut ombeds att i god tid kontakta oss då viss handläggningstid på partneransökningar råder. Kontakta radiohjalpen@svt.se för mer information.

Sök projektmedel

Är ni en godkänd partnerorganisation och intresserad av att söka projektmedel? Då ska ni gå tillväga såhär.

Läsa igenom Radiohjälpens huvudriktlinjer partnerskap och internationell verksamhet (dokumentet finner du nedan).

Läs även igenom de särskilda projektkriterierna för respektive insamlingskampanj samt instruktioner för ansökan (dokumenten finner du nedan).

Använd den senaste versionen av våra ansökningsblanketter. Ansökan på äldre blanketter behandlas ej utan avslås direkt.

Ansökan ska vara komplett och finnas uppladdad i Radiohjälpens digitala ansökningssystem senast sista ansökningsdatum. Vi bereder inte ansökningar som endast inkommer per post eller e-post eller som ankommer för sent, de avslås direkt.

Radiohjälpen sänder inför ansökan ut länk till det digitala ansökningssystemet till behöriga partnerorganisationer.

Det går ej att lämna in ansökningar eller rapporter direkt i receptionen.

Viktig information och dokument

ANSÖKNINGSDATUM MUSIKHJÄLPEN 2023

  • Fullständig ansökan: deadline 23 februari 2024 via Radiohjälpens webbaserade ansökningsformulär (förväntat beslut i maj/början av juni 2024).

Projektkriterier Musikhjälpen 2023

Radiohjälpens instruktioner till ansökan internationella projekt