Sök medel internationellt

Foto: Benjamin Suomela/Finnish Red Cross

Bli partnerorganisation

För att ansöka om projektmedel från Radiohjälpen måste en organisation först vara godkänd som partnerorganisation till oss. Inga projektansökningar som inkommer från organisationer utan partnerskap behandlas. Nedan kan du läsa om de grundläggande kraven för att kunna ansöka om partnerskap.

Vill ni bli partnerorganisation till Radiohjälpen?

Är ni intresserade av att bli partnerorganisation till Radiohjälpen och på så vis godkända att ansöka om projektmedel från våra insamlingar? Då ska ni gå tillväga så här:

Läsa igenom Radiohjälpens huvudriktlinjer partnerskap och internationell verksamhet (finns längre ner på sidan). Detta gäller för samtliga sökande.

Läsa igenom de särskilda projektkriterierna för respektive insamlingskampanj.

Bedömer ni att ni uppfyller kraven och vill ansöka om partnerskap? Kontakta radiohjalpen@svt.se för mer information.

Har ni ett partnerskap som ska förnyas?

Organisationer vars partnerskap är på väg att löpa ut ombeds att i god tid kontakta oss då viss handläggningstid på partneransökningar råder. Kontakta radiohjalpen@svt.se för mer information.

Sök projektmedel

Är ni en godkänd partnerorganisation och intresserad av att söka projektmedel? Då ska ni gå tillväga såhär.

Läsa igenom Radiohjälpens huvudriktlinjer partnerskap och internationell verksamhet (dokumentet finner du nedan).

Läs även igenom de särskilda projektkriterierna för respektive insamlingskampanj samt instruktioner för ansökan (dokumenten finner du nedan).

Använd den senaste versionen av våra ansökningsblanketter. Ansökan på äldre blanketter behandlas ej utan avslås direkt.

Ansökan ska vara komplett och finnas uppladdad i Radiohjälpens digitala ansökningssystem senast sista ansökningsdatum. Vi bereder inte ansökningar som endast inkommer per post eller e-post eller som ankommer för sent, de avslås direkt.

Radiohjälpen sänder inför ansökan ut länk till det digitala ansökningssystemet till behöriga partnerorganisationer.

Det går ej att lämna in ansökningar eller rapporter direkt i receptionen.

Viktig information och dokument

ANSÖKNINGSDATUM VÄRLDENS BARN 2022

Ansökan - Radiohjälpens andel av Världens Barn:

  • Konceptpapper från Radiohjälpens andel av Världens Barn: deadline 23 september 2022 (förväntat besked i slutet av oktober 2022).
  • Fullständig ansökan från Radiohjälpens andel av Världens Barn: deadline 9 december 2022 (förväntat beslut i slutet av mars 2023).

Ansökan - medlemmar Riksinsamlingen Världens Barn, garanterade medel 2022:

  • Konceptpapper krävs inte. Radiohjälpen önskar endast få in kortfattad information via epost kring de projekt organisationen ämnar ansöka om medel för: deadline 23 september 2022.
  • Fullständig ansökan från medlemmar i Riksinsamlingen för Världens Barn: deadline 28 oktober 2022 (förväntat beslut i slutet av mars 2023).

ANSÖKNINGSDATUM MUSIKHJÄLPEN 2022

  • Konceptpapper: deadline 2 december 2022 (förväntat besked i januari 2023).
  • Fullständig ansökan: deadline 24 februari 2023 (förväntat beslut i maj/början av juni 2023).

ANSÖKNINGSDATUM INSAMLING UKRAINA 2022

Ansökningar skall inkomma snarast. Beslut fattas löpande.

Radiohjälpens instruktioner till ansökan internationella projekt 2022

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies