Radiohjälpen arbetar för att givarnas bidrag ska bli till viktig verksamhet - där det behövs som mest

Publicerad 2023-11-17
Man och pojke drar en vagn på sand, vid en mur.
En man och en pojke med en vagn för försäljning av nötter och snacks i Gaza. Foto: Radiohjälpen

Sedan 1939 har Radiohjälpen samlat in pengar för att förändra liv och lindra nöd i Sverige och i hela världen.

Radiohjälpen samordnar radio- och tv-bolagens insamlingsverksamhet och vårt beslutande organ är vår styrelse. Vi samarbetar med professionella och kompetenta partnerorganisationer för att varje insamlad krona ska komma till mest effektiva användning.

Radiohjälpens arbete utgår från människors rättigheter och internationella överenskommelser, exempelvis FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, de humanitära principerna och internationell humanitär rätt.

Radiohjälpen har även i uppgift att informera allmänheten om vilka hjälpbehov som finns i världen. Radiohjälpen bedriver inga egna projekt utan finansierar svenska organisationers verksamhet, både i Sverige och i världen, och möjliggör deras arbete.

De humanitära principerna

Det finns fyra internationellt etablerade principer som är centrala för allt humanitärt arbete där det handlar om att lindra akut nöd. Riktlinjerna fungerar som en etisk kompass vid krissituationer, som exempelvis beväpnad konflikt eller naturkatastrofer. Men också som en slags dörröppnare eftersom organisationer som följer principerna lättare får tillträde till områden där drabbade människor finns, trots att situationen kan vara oerhört komplex.

Principerna kan ses som en garant för att humanitärt arbete kan genomföras, oavsett konflikt eller situation. Radiohjälpen arbetar utefter dessa riktlinjer, då de humanitära principerna är ett krav för att en organisation ska få medel beviljat till projekt.

Detta är de humanitära principerna:

Humanitet

Mänskligt lidande ska uppmärksammas, oavsett var det befinner sig. Det handlar om att skydda livet och hälsa hos människor, samt säkerställa respekten.

Neutralitet

Humanitära aktörer får inte ta ställning eller delta i konflikter av politiska, ekonomiska, religiösa eller ideologiska slag.

Opartiskhet Humanitärt arbete ska utgå ifrån att säkerställa lindrande åtgärder för människor i nöd. Helt oberoende av faktorer som exempelvis kön, ursprung, religion eller politisk tillhörighet.

Oberoende

Humanitära insatser ska vara helt oberoende av andra aktörers intressen på området. Som exempelvis politiska, ekonomiska eller militära. Arbetet verkar självständigt för att agera i enlighet med principerna.

Så arbetar Radiohjälpen internationellt

De projekt som får stöd internationellt ska alltid arbeta med och för de mest utsatta och sårbara människorna i samhället, projekten vi stöttar har ofta ett särskilt fokus på humanitära ändamål eller sammanhang. Radiohjälpen stöttar de partnerorganisationer som bedömts uppfylla våra kriterier och där deras ansökningar om stöd lever upp till Radiohjälpens krav.

Som del i Radiohjälpens uppdrag kvalitetssäkrar vi och följer upp projekt på plats i så stor utsträckning vi kan. Radiohjälpen gör därför ett eller flera projektbesök varje år och har de senaste sex åren bland annat besökt projekt på många humanitära platser i världen som Gaza, Bangladesh, Jemen och Ukraina. Att besöka projekt betyder inte att Radiohjälpen tar ställning i en konflikt. Radiohjälpen stöttar alltid civilbefolkningen för att rädda liv, lindra nöd och bevara mänsklig värdighet.

Så arbetar Radiohjälpen i Sverige

Även nationellt gör Radiohjälpen skillnad. I Sverige bidrar vi till att bryta isolering och stärka självkänslan hos barn och vuxna med funktionsnedsättning, arbetar för minskad psykisk ohälsa genom idrotten och för att skapa bättre möjligheter till en engagerande fritid.

Kampanjerna

Radiohjälpens stående kampanjer är Världens Barn, Musikhjälpen och Kronprinsessan Victorias fond. Vi samlar även in medel under Melodifestivalen. Vid behov och om Radiohjälpens kriterier är uppfyllda, med bland annat minst fem organisationer som kan verka på plats, så kan Radiohjälpen göra en särskild uppmaning till allmänheten, en så kallad katastrofappell. Ett exempel på en sådan uppmaning var appellen för de överlevande i jordbävningen i Turkiet och Syrien i februari 2023.

Här är vår kortfilm om hur Radiohjälpen funkar.

Här kan du läsa mer om Radiohjälpens olika insamlingar.

Här kan du läsa om de senaste beviljade projekten för Världens Barn.

Här kan du läsa om de senaste beviljade projekten för Musikhjälpen.

Här kan du läsa om de senaste beviljade projekten för Kronprinsessan Victorias fond.

Här kan du läsa mer om Radiohjälpens stöd till civilbefolkningen i Ukraina.

Här kan du läsa mer om Radiohjälpens stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien.

Publicerad 2023-11-17
Uppdaterad 2023-11-20

Aktuellt

Radiohjälpen prisas för tech-lösning

Radiohjälpen prisas för tech-lösning

Radiohjälpen har mottagit Adam Smith Award 2024. Priset delas ut av brittiska Treasury Today Group...

published-icon
2024-07-08
Radiohjälpen söker internationell programhandläggare med särskild IT-kompetens

Radiohjälpen söker internationell programhandläggare med särskild IT-kompetens

Som internationellt ansvarig projekthandläggare hos oss ska du vara intresserad av en bred tjänst,...

published-icon
2024-07-01
Följ med Kronprinsessan på projektbesök

Följ med Kronprinsessan på projektbesök

"Alla har rätt till en aktiv fritid", säger Kronprinsessan Victoria vid besöket hos Astma- och...

Kronprinsessan Victorias fond
published-icon
2024-06-06
Läs fler nyheter