Vanliga frågor

Hur vet jag att min gåva kommer fram?

Genom sättet vi arbetar på. Internationella medel går inte in i stora system eller till mottagarländer som budgetstöd eller liknande. De fördelas till beprövade svenska organisationer som sedan länge finns på plats och framförallt alltid har ett dokumenterat samarbete med lokala organisationer. Rapporter från internationella projekt måste dessutom gås igenom av en oberoende revisor för att säkerställa att pengarna använts på rätt sätt. Nationella medel beviljas till ideella föreningar som redovisar direkt till Radiohjälpen. Vi gör även projektbesök och följer upp projekten, en del med ett filmteam som dokumenterar projektets verksamhet och producerar s k kvittofilmer för allmänheten.

Vad är era administrations- och insamlingskostnader?

Som innehavare av ett 90-konto får våra totala kostnader max uppgå till 25 procent av insamlade medel. Vi försöker alltid hålla nere våra kostnader, men viss administration är absolut nödvändig för att garantera kvalité i biståndet. Vi har som alla organisationer även utgifter i form av revision, löner, insamlingskostnader och verksamhetsutveckling. Under 2016 var våra kostnader 5,9 procent och utöver detta får kostnaderna för organisationer som får projektstöd vara max sju procent. I Världens Barn får kostnaderna uppgå till max 15 procent totalt.

Vi önskar minnesgåvor inför en begravning, hur gör vi?

Vill ni i dödsannons uppge en önskan om minnesgåvor inför begravningen, ska ni helst ange vår hemsida www.radiohjalpen.se där du enklast lämnar en minnesgåva. Uppger ni vårt plusgirokonto 90 1950-6 behöver givaren ange vems begravning det gäller, adress dit kortet ska skickas, samt avsändare. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot minnesgåvor över telefon.

Kan jag ge en gåva från utlandet?

Ja, vid gåva från utlandet uppges denna information:

Swift code/BIC: NDEASESS
IBAN-nummer: SE60 9500 0099 6034 0901 9506

Om det gäller en minnesgåva är det viktigt att uppge i vems namn gåvan ges, till vilken adress kortet ska skickas, vem/vilka den är från samt eventuell hälsning.

Om jag ger en gåva till er, sparar ni min adress då?

Nej, Radiohjälpen sparar aldrig adresser eller telefonnummer till givare. Vår styrelse har beslutat att vi varken ska registrera eller kontakta givare. Däremot måste vi spara kontaktuppgifter till den som anmält sig för autogiro eftersom det räknas som ett avtal.

Varför går inte hela min gåva till Radiohjälpen när jag skänker via telefon?

Det är för att Telia tar ut ett självkostnadspris för förmedlingen av tjänsten.

Under 2017 förhandlade Radiohjälpen om avtalet med Telia som genom ny teknik och nya rutiner kunde sänka priset till sju procent av samtalskostnaden (mot tidigare tio procent). Den här sänkningen innebar att ytterligare 385 000 kronor tillföll Världens Barn-insamlingen vid galan 2017.  

Uppdaterad: tis, 2019-04-30 11:06