Nationellt stöd steg för steg

Det nationella arbetet utgår bland annat från barnkonventionens artikel 23 ”Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor” och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättnings artikel 30, punkt 5 om att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på samma villkor som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott.

Ideella föreningar som arrangerar fritidsverksamhet för barn/unga med funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag ur Kronprinsessan Victorias fond.

Verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning kan beviljas medel ur Radiohjälpsfonden. Aktiviteterna för både unga och vuxna syftar bland annat till en aktiv fritid, att bryta isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan och till att träffa nya vänner.

Föreningarna som ansöker om medel ska vara ideella medlemsföreningar, ha funnits i minst två år samt ha ett plus- eller bankgirokonto och ett organisationsnummer.

Ansökan ska främst avse bidrag till kostnader för medhjälpare, de personer som på olika sätt hjälper den som behöver extra stöd.

En redovisning av hur medlen har använts ska lämnas senast tre månader efter att aktiviteten har skett. Ingen del av bidraget får användas till administration.

För att dokumentera och för att visa verksamheten för givarna besöker Radiohjälpen varje år någon eller några aktiviteter som filmas och sedan visas i SVT, vid något av dessa besök deltar vanligtvis även kronprinsessan.

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies