Internationellt stöd steg för steg

Radiohjälpen har partnerorganisationer som kan söka medel till sitt internationella arbete. För att bli partnerorganisation krävs bland annat att organisationen har ett så kallat 90-konto, men också mycket god biståndskompetens och kapacitet för finansiell uppföljning och kontroll. Innan en organisation blir godkänd som partnerorganisation granskas organisationen i detalj av Radiohjälpen.

Radiohjälpens arbetssätt säkerställer att de projekt som får stöd har en positiv påverkan och bidrar till att fler människor kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter, samt att lindra nöd och rädda liv.

Radiohjälpen granskar inkomna ansökningar och en ansökan genomgår olika steg av kvalitetssäkring, bland annat på kansliet, men även av ett särskilt arbetsutskott och slutligen av beslutsfattare.

Beviljade medel går endast till projekt hos beprövade svenska organisationer som varit verksamma på plats en längre tid, som har god kunskap om det arbete som de utför och har ett dokumenterat samarbete med lokala organisationer.

De organisationer som beviljas medel får använda max sju procent till administration för kvalitetssäkring och revision. Organisationer som ingår i Riksinsamlingen för Världens Barn har möjlighet att söka en viss andel garanterade medel från årets insamling och får använda maximalt femton procent till administration för kvalitetssäkring och revision.

När ett projekt är avslutat lämnar partnerorganisationerna in rapportering till Radiohjälpen för granskning.

Varje projekt granskas av två oberoende revisorer, en i projektlandet och en i Sverige för att säkerställa att pengarna har använts på rätt sätt.

Radiohjälpen tar del av samtliga revisionsrapporter och granskar dem i detalj innan ett projekt kan godkännas och avslutas helt.

Radiohjälpen gör även projektbesök, dels för att följa upp projekten på plats men också för att dokumentera verksamheten och återrapportera till allmänheten och givarna.

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies