Årsberättelse 2023

Årsberättelse 2023

Skolpojken Jeudi 9 år deltar i ett Världens Barn-projekt på Madagaskar. Foto: Ernest Randriarimalala/Wateraid
Bilder med fotocred 7 02

Tack från generalsekreteraren

Länge leve det viktiga engagemanget!

När året samlas ihop - som det gör i en årsredovisning – ligger det nära att konstatera hur negativt 2023 har varit. Allt fler människor befinner sig på flykt. Allt fler människor går och lägger sig med tomma magar. Barnen, alla de som lever mitt allt fler krig och konflikter eller i konsekvenserna av klimatförändringarna, drabbas värst- särskilt de barn som lever med en funktionsnedsättning.

Därför är det så viktigt att hylla allt hopp, all kraft och allt engagemang. Landet är fyllt av hjältar som aldrig ger upp. Det går att göra skillnad. När året knyts samman ser vi att hur många miljontals människor som har nåtts av detta engagemang, som omvandlats till projekt och bidrar till att förändra liv och lindra nöd.

Bild med bubblor 1
Diagrammet
Bilder med fotocred .1jpg
logo-världensbarn

Världens Barn - gör barndomar möjliga

Två tredjedelar av skolorna på Madagaskar saknar tillgång till rent vatten och på var tredje skola finns inga toaletter. Därför har organisationen WaterAid beviljats stöd från Världens Barn för sitt arbete med att säkerställa tillgång till rent vatten, säkra toaletter och bättre hygienvanor. Juvanah Rakotonirina, 12 år, går i en skola som fått nya toaletter och indraget rent vatten för att kunna tvätta händerna. Genom projektet ges möjlighet till att fler barn kan hålla sig friska vilket kommer ge dem större möjligheter att närvara fullt ut i skolundervisningen och därmed skapa bättre förutsättningar att få en god utbildning och positiv framtid.

Bilder med fotocred 4
Musikhjälpen logo 2022

Musikhjälpen - ingen ska behöva dö av hunger

Nästan var tionde människa i världen vet inte vad eller när de kommer att äta nästa gång. Minst 43 miljoner lever på gränsen till svält. Därför var temat för Musikhjälpen 2023 ”Ingen ska behöva dö av hunger” och vid årets slut hade 61,6 miljoner kronor samlats in. Medel från insamlingen fördelas till projekt i länder där befolkningen drabbas av den globala hungerkrisen. Det handlar dels om akuta insatser för att rädda liv, såsom matpaket, näringsbehandlingar med till exempel nötkräm och kontantstöd där människor ges möjlighet att fatta egna beslut för att förbättra tillgången till mat och bättre hälsa.

Bilder med fotocred 3
logo-radiohjalpenrosa

Katastrofinsamlingar lindrar nöd och räddar liv

Bröderna Yamen, 7 år och Yazan, 4 år, har fått ta del av rent dricksvatten i ett flyktingläger i Khan Yunis i södra Gaza. Tillträdet att hjälpa humanitärt i Gaza är mycket svårt. Radiohjälpen bidrar till att barn och deras familjer får tillgång till livsviktig mat och vatten och grundläggande förnödenheter, i den mån hjälpen kan komma fram. Efter jordbävningarna i Turkiet och Syrien bidrog Radiohjälpen med förnödenheter till människor i de värst drabbade områden och i Ukraina pågår insatser med Radiohjälpens finansiering, som bland annat arbetar för att utöka skydd för barn, tillgång till mat, vatten och andra förnödenheter, stöd till kvinnor utsatta för våld samt psykosocialt stöd till barnen.

Bild med bubblor 2
Bilder med fotocred 6
logo-KPV

Kronprinsessan Victorias fond för barn och unga med funktionsnedsättning i Sverige

Unga med Synnedsättning Stockholm är en förening för och av unga. Föreningen är också en av Stockholms läns största mötesplatser för unga med synnedsättningar. Syftet är att ungdomarna ska utveckla sin självständighet och sitt självförtroende. De aktiviteter som arrangeras ska stärka individen samt förbättra livssituationen. Ungdomarna uppmanas att ta egna initiativ och att klara sig själva. Föreningen ser till att det finns tillräckligt många seende ledsagare och erfarna ledare med en egen synnedsättning. Detta bidrar till att skapa en trygg miljö.

Bilder med fotocred 5
logo-radiohjalpenrosa

Radiohjälpen gör skillnad i Sverige för vuxna med funktionsnedsättning

En bussresa till Stockholm för både kultur och nöjen ordnades av Vänersborg Södra-Dals FUB, för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Medlemmarnas önskan var att göra en resa för att få se och uppleva nya saker, få minnen som senare kunde delas med vänner. Bland annat besöktes Skansen, Abbamuseet och Drottningholm och övernattade gjorde man på vandrarhem. Bidrag beviljades från Radiohjälpsfonden till kostnader för medhjälpare som stöttade deltagarna och ordade med alla praktiska bestyr.

Bilder med fotocred 2
Idrott Blue cmyk

Idrott är mer än bara idrott

Via insamlingen Idrott är mer än bara idrott, en del av Radiohjälpsfonden där insamling sker vid Idrottsgalan och omröstningen till Radiosportens Jerringpris, stöttas projekt för att stärka psykisk hälsa genom fysisk aktivitet. Drygt 1,3 miljoner kronor kunde fördelas till två sökande organisationer, varav en med samfinansiering från Kronprinsessan Victorias fond. Cirka 7 800 personer förväntas nås varav de flesta unga.

Radiohjälpen i Ukraina - se filmerna

Sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina den 24 februari 2022, har Radiohjälpen stöttat många omfattande humanitära projekt för civilbefolkningen. Radiohjälpen har tidigare besökt Ukraina och dokumenterat projekten genom kortfilmer. Under hösten 2023 genomfördes ytterligare projektbesök av Radiohjälpens i syfte att ta del av hur stödet gör skillnad.

Här kan du se filmerna från Ukraina

Agenda 2030 - så bidrar Radiohjälpen till FN:s globala hållbarhetsmål

Genom Agenda 2030 har världen enats för att skapa rättvisa, fred och en hållbar utveckling för alla människor i världen. För de flesta människor runt om i världen har pandemin fått betydande konsekvenser och påverkat samhällsutvecklingen.

Håll muspekaren över de olika ikonerna för att se vilka olika globala mål som Radiohjälpens internationella beviljade projekt inom insamlingarna Världens Barn och Musikhjälpen bidragit till under året. Ett projekt kan arbeta med flera olika mål samtidigt.

Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 1: Ingen fattigdom
 • Världens Barn: fem projekt
Mål 2: Ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
 • Världens Barn: sex projekt
 • Musikhjälpen: fyra projekt
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Världens Barn: sjutton projekt
 • Musikhjälpen: tretton projekt
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 4: God utbildning för alla
 • Världens Barn: sexton projekt
 • Musikhjälpen: fem projekt
Mål 5: Jämställdhet
Mål 5: Jämställdhet
 • Världens Barn: sexton projekt
 • Musikhjälpen: fem projekt
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 6: Rent vatten och sanitet
 • Världens Barn: fyra projekt
 • Musikhjälpen: fem projekt
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Inga projekt
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Världens Barn: två projekt
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Inga projekt
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Världens Barn: fem projekt
 • Musikhjälpen: tre projekt
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Inga projekt
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Inga projekt
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • Världens Barn: tre projekt
 • Musikhjälpen: ett projekt
Mål 14: Hav och marina resurser
Mål 14: Hav och marina resurser
 • Inga projekt
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
 • Inga projekt
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen
 • Världens Barn: åtta projekt
 • Musikhjälpen: fyra projekt
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
 • Världens Barn: två projekt
 • Musikhjälpen: ett projekt
Globala målen för hållbar utveckling
Globala målen för hållbar utveckling

  Ibland kan projekt behöva planeras om

  Även om vi på Radiohjälpen tillsammans med våra samarbetsorganisationer och föreningar gör ett grundligt arbete för att försäkra oss om att projekt och aktiviteter ska bli av som planerat, blir det inte alltid som det var tänkt.

  Här kan du läsa om några exempel när det inte riktigt blev som planerat

  Läs hur din gåva gjort skillnad 2023.

  Här finns Årsredovisningen att läsa och ladda ned