När det inte går som tänkt

Foto: Radiohjälpen

Att ställa om kan vara svårt

Trots att Radiohjälpen och våra partners arbetat målmedvetet för att ställa om – inte in så har det inte lyckats i alla lägen tyvärr. I ett fall gick det inte att ställa om, trots gediget arbete och flexibilitet och ett projekt har under året därför behövt ställas in helt. Radiohjälpen har haft omfattande dialog med alla organisationer som mottager pengar för projekt internationellt under hela året, och i denna dialog har organisationer föreslagit nödvändiga förändringar i verksamheten som följd av pandemin.

För ett projekt inkom förändringar som Radiohjälpen bedömde låg för långt bort från insamlingen som projektet fick medel från och som inte innebar en möjlighet att uppnå hållbara effekter för målgruppen i fråga. Radiohjälpens bedömning var att projektet inte gick att påbörja under rådande omständigheter på ett tillräckligt bra vis. Organisationen meddelades beslutet och har därför återbetalat hela beloppet till Radiohjälpen som snabbt säkerställde att pengarna godkändes till annan verksamhet som hade möjlighet att implementeras och följas upp – trots pandemin.

Med målgruppen i fokus

Under pandemin har arbetet fortlöpt i nästan alla projekt Radiohjälpen finansierar, något Radiohjälpen är väldigt stolt över att ha kunnat medverka till. Ibland har projekten kunnat fortsätta utan förändringar, men i de flesta fall har justeringar krävts för att fortsätta arbeta under pandemin.

I vissa fall har dock smittspridningen och lokala restriktioner gjort att organisationen under en kortare period inte kunnat arbeta alls och för en av våra partnerorganisationer krävdes en längre paus som påverkade projektet i hög grad. Radiohjälpen var i dialogen tydlig med att organisationer under en sådan paus inte får använda Radiohjälpens insamlade medel till löner exempelvis. I detta fall krävdes en längre paus för organisationen och en stor del av projektet kunde inte genomföras enligt plan. De fick därför intyga att Radiohjälpens medel inte användes under pausen, utan sparades till dess att organisationen kunde starta upp sina aktiviteter igen.

Trots flexibilitet i finansieringen var genomförandet utmanande

Antalet inställda fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning i Sverige blev högt inledningsvis då ansökningsomgången för våren höll på att beredas när pandemin startade. Flera föreningar hörde av sig och drog tillbaka sina ansökningar och ännu fler insåg i ett senare skede att det blev omöjligt att genomföra aktiviteterna på ett säkert sätt. Svårigheterna var bland annat att reserestriktioner infördes, gårdar stängde, svårigheter att hitta medhjälpare men framförallt att många av deltagarna är i riskgrupp.

Närmare 100 (som 2019 beviljades bidrag för aktiviteter under 2020 och de som sökte bidrag 2020) föreningar ställde in, justerade aktiviteten för att smittsäkra den eller gjorde en överenskommelse med Radiohjälpen om att skjuta fram sin aktivitet i tiden. Till exempel ställde flera astma- och allergiföreningar, diabetesföreningar och föreningar för personer med neurologiska diagnoser in sina planerade läger och träffar. De som trots allt kunde genomföra sina fritidsaktiviteter gjorde justeringar som att minska antalet deltagare, reste med egen bil och ordnade med separata boenden för att på så vis kunna hålla avstånd. Aktiviteter för vuxna tvingades i högre grad att ställa in än de för barn. Trots den isolering som pandemin har inneburit för många har en utveckling skett i flera föreningar till att i brist på verkliga möten i stället träffas online. Fördelen med onlineträffar är att alla kan delta oavsett bostadsort.

Även projekten från insamlingen till förmån för drabbade av pandemin påverkades

Till exempel när modellen som förutsetts blev mer utmanande och inte fungerade som tänkt då det uppstod svårigheter att rekrytera äldre volontärer, eller att etablering av nya arbetssätt tog längre tid än beräknat. I detta fall godkändes en förlängning av projekttiden för att organisationen skulle kunna nå planerade resultat.
En positiv förändring var att några organisationer hörde av sig och berättade att restauranger och matbutiker kraftigt rabatterat eller skänkt mat till dem för utdelning/tillagning. Därför kunde en överenskommelse göras med Radiohjälpen om en budgetförändring och överskottet kunde i stället användas till exempelvis inköp av hygienprodukter eller kläder för behövande.

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies