Radiohjälpen har en ny strategi för 2022-2025

Publicerad 2022-07-06
Barn i Jemen, ett projekt som fått stöd via PMU

För första gången i stiftelsens historia har Radiohjälpen tagit steget att formulera hur vi strategiskt kan fortsätta vara där det behövs som mest; att förändra liv och lindra nöd i allmänhetens tjänst.

De målsättningar som formulerats för de kommande åren är:

Vi bibehåller högt förtroende Sedan Radiohjälpen grundades för mer än 80 år sedan har vi arbetat för att göra skillnad där det behövs som mest. Vi åtnjuter ett högt förtroende hos allmänheten.

Vi har stabil insamlingsvolym och givande Utifrån våra insamlingar vill vi bidra till meningsfullhet. Givare ska ges möjlighet att omvandla sitt engagemang till konkret handling. Radiohjälpen är helt finansierad av allmänhetens gåvor. En stabil insamling bidrar till en mer långsiktig förändring i människors liv med insamlade medel.

Vi säkrar bredd i engagemanget Radiohjälpen synliggör och informerar om de behov som finns, både i Sverige och internationellt. Med ett brett engagemang och samlad kraft kan vi tillsammans bidra till en bättre och mer rättvis värld.

Våra projekt förändrar liv och lindrar nöd Vårt löfte till våra givare är att varje bidrag gör skillnad där det behövs som mest. Det innebär att vi, i Sverige, arbetar för att bryta isolering och stärka självkänslan hos barn och vuxna som lever med en funktionsnedsättning. Internationellt innebär det att vi fokusera på områden och länder där behoven är som störst, exempelvis krig och katastrofer.

Operationaliseringen av strategin finns att ladda ned här.

De värden som kännetecknar Radiohjälpens verksamhet är att vi är engagerade, trovärdiga, positiv kraft och oberoende.

Tack till dig som gör detta möjligt.

Publicerad 2022-07-06
Uppdaterad 2022-07-06
Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies