Radiohjälpen rekryterar ny medarbetare

Publicerad 2021-02-26
Annons programansvarig
Stiftelsen Radiohjälpen söker programansvarig handläggare internationell verksamhet. Välkommen med din ansökan senast 26 mars.

Vi söker en ny medarbetare till insamlingsstiftelsen Radiohjälpen. Som programansvarig handläggare för den internationella verksamheten behöver vi en erfaren och driven lagspelare som gillar att ha många bollar i luften och att arbeta för människors fri- och rättigheter.

Som programansvarig handläggare för den internationella verksamheten behöver vi en erfaren och driven lagspelare som gillar att ha många bollar i luften och att arbeta för människors fri- och rättigheter. Du är van att arbeta med utvecklingssamarbete och/eller humanitära projekt, både digitalt och i personliga möten och professionella kontakter. Vi tror att du är analytisk och med sinne för detaljer. Du brinner för globala frågor och en mer rättvis värld.

Vi på Radiohjälpen kan i gengäld erbjuda ett givande och utvecklande arbete med och inom Sveriges ledande insamlingskampanjer som Radiohjälpen bedriver, tex insamlingskampanjerna Världens Barn, Musikhjälpen och insamlingen via Melodifestivalen.

Grundkrav för tjänsten

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett för tjänsten relevant område

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Minst fem års erfarenhet av handläggning av internationellt utvecklingssamarbete i humanitära kontexter
 • Goda kunskaper om den svenska biståndsvärlden och dess aktörer
 • Mycket god analytisk och administrativ förmåga
 • God förmåga att prioritera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter inom överenskommen tid
 • Erfarenhet av att föra strategisk dialog med organisationer från det civila samhället inom biståndet
 • Erfarenhet av hela projektcykeln, från ansökan till uppföljning i fält och frågor som intern styrning och kontroll och budgetuppföljning
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga

Meriterande hos dig som söker

 • Erfarenhet av handläggning av humanitära responser
 • Erfarenhet av handläggning av projekt med barn och unga som särskild målgrupp
 • Erfarenhet av muntliga presentationer och föreläsningar
 • Erfarenhet av utvecklingssamarbete och/eller humanitärt arbete i fält
 • Övriga språkkunskaper, så som spanska, franska, arabiska

För att arbeta hos Radiohjälpen ska du dela public services värdegrund om det demokratiska samhället och allas lika värde. Du vill bidra till Radiohjälpens uppgift att förändra liv och lindra nöd genom att engagera, samla och aktivera viljan att stödja människor där det behövs som mest.

På Radiohjälpen tror vi att medarbetare med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter kan stärka oss. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar speglar samhället avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast med placering på Radiohjälpens kansli i Stockholm.

Provanställning tillämpas.

Tjänsten utförs under kontorstid men omfattar ibland obekväm arbetstid eftersom Radiohjälpens insamlingar sker i samband med tv-galor och andra insamlingsprogram.

Tjänsten omfattar årligen resor utomlands till många gånger osäkra kontexter. Radiohjälpen omfattas av kollektivavtal.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett brev om dig själv och ditt CV. Märk din ansökan ”ANSÖKAN PROGRAMANSVARIG 2021”, och e-posta den senast 26 mars till: ansokan.radiohjalpen@svt.se

Intervjuer kan komma att ske löpande.

Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta programansvarig för internationell verksamhet: jannike.fager@svt.se

För fackliga frågor vänligen kontakta unionen@svt.se

Mer om tjänsten

Programansvarig ansvarar huvudsakligen för det löpande arbetet med de internationella projekt och samarbeten med svenska civilsamhällesorganisationer som Radiohjälpen finansierar. Detta innebär dialog, beredning, uppföljning samt avslut av insatser.

Programansvarig har en nära dialog med de i dagsläget 30 partnerorganisationerna till Radiohjälpen. Programansvarig rapporterar direkt till generalsekreteraren men samarbetar nära med verksamhetscontroller.

I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för hela projektcykeln, från ansökan till slutrapport, ha nära kontakt med Radiohjälpens partner- och ramorganisationer samt uppföljning av projekt i fält. Handläggningen sker i allt högre grad digitalt. Eftersom det är ett litet kontor med få anställda krävs god samarbetsförmåga och en vilja att rycka in och avlasta medarbetare vid behov.

Tjänsten omfattar bland annat:

Handläggning

 • Ta fram projektkriterier för insamlingskampanjerna
 • Motta och bereda ansökningar för internationella projekt
 • Presentera beslutsförslag för Radiohjälpens kvalitetssäkringsinstanser (kansli, arbetsutskott samt styrelse)
 • Uppföljning av projektverksamheten
 • Granskning av organisationer och projekt vad gäller system för intern styrning och kontroll
 • Ansvara för kontakterna och dialogen gentemot partnerorganisationerna

Övrigt

 • Bistå vid framtagande av kommunikationsmaterial
 • Sammanställa underlag inför årsredovisning, verksamhetsplanering samt övriga organisationsövergripande processer
 • Förvalta och vid behov vidareutveckla Radiohjälpens system för insatshantering, metod- och processutveckling samt kvalitetssäkring av internationell projektverksamhet
 • Vid behov delta vid planering av insamlingskampanjer samt under insamlingskampanjer
 • Övriga relevanta uppgifter på uppdrag av generalsekreteraren

Mer om Radiohjälpen

Radiohjälpen är public service-bolagens insamlingsorganisation. Vi är programbolagens expert på hållbar utveckling och humanitärt samarbete och en brygga till det svenska civilsamhället. Sedan 1939 har vi samlat in pengar för att förändra liv och lindra nöd. I Sverige och i hela världen. Vi har gett stöd till människor som vill förverkliga sina rättigheter till hälsa, skola och trygghet. Vi har bidragit till att matpaket, rent vatten och akut sjukvård nått fram till överlevande vid naturkatastrofer. I vår nationella verksamhet bidrar vi till att barn och vuxna med funktionsnedsättning får bättre möjligheter till en aktiv fritid. Radiohjälpen har ingen egen verksamhet utan fördelar insamlade medel till svenska organisationer och föreningar.

Läs mer: www.radiohjalpen.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 mars!

Publicerad 2021-02-26
Uppdaterad 2021-03-03

Aktuellt

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen har fattat beslut att bevilja 13,6 miljoner kr till tre projekt i Ukraina. Stödet...

published-icon
2024-04-12
Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Totalt samlades 104,6 miljoner kronor in till Världens Barn under 2023. Genom 23 projekt i 14 olika...

Världens Barn
published-icon
2024-03-26
Så gör din gåva skillnad!

Så gör din gåva skillnad!

Årsredovisningen för 2023 är underskriven. Under året som gått har Radiohjälpens stöd lindrat nöd...

published-icon
2024-03-22
Läs fler nyheter