Nytt miljonstöd till riskgrupper i pandemin

Publicerad 2021-03-24
Två personer i bild på en dataskärm, texten Det viktiga arbetet fortsätter, Radiohjälpen beviljar ytterligare stöd för riskgrupper i pandemin. Foto: Jontefonden
Nio projekt kan fortsätta verksamheten och delar på sammanlagt 8,7 miljoner kronor från Radiohjälpen.

Radiohjälpens insamling för riskgrupper i pandemin fortsätter att engagera runt om i landet. Nio projekt får nu dela på sammanlagt på 8,7 miljoner kronor från Radiohjälpen. Sammanlagt har ca 47,8 miljoner kronor fördelats från Radiohjälpen för att lindra pandemins konsekvenser i Sverige.

Den omfattande insamlingen för riskgrupper i pandemin fortsätter att stödja organisationer som bistår utsatta grupper i landet. Tack vare betydande julgåvor samt ett extra tillskott från Kronprinsessan Victorias fond kan nio projekt fortsätta sin verksamhet med Radiohjälpens stöd.

Intresset var stort när Radiohjälpen öppnade upp för möjligheten att söka tilläggsmedel för de projekt som redan tidigare erhållit medel. 17 ansökningar inkom om totalt 37 464 242 kr.

Sammanlagt erhöll nio projekt medel från insamlingens kvarvarande medel om 3 068 120 kr samt 5 690 876 kr från Kronprinsessan Victorias fond som riktas för barn och unga med funktionsnedsättning som exempelvis psykisk ohälsa.

Hela listan på de organisationer som erhållit stöd finns här.

Beviljade projekt som får extra stöd:

Majblommans Riksförbund - Stödjer barn i Sverige som lever i barnfattigdom

Erhåller 3 000 000 kr

Medel från Radiohjälpen går oavkortat till Bedas fond och delas ut i ekonomiskt stöd till barn som växer upp i barnfattigdom i Sverige. Bedas fond är en central fond som Majblommans riksförbund har inrättat för att jämna ut fördelningen av ekonomiskt stöd och se till att insamlade medel hamnar hos de barn som behöver mest stöd.

Convictus

Erhåller: 700 000 kr

Serverar måltider och dela ut hygienartiklar och skyddsutrustning, ge samhällsinformation och sjukdomspreventiv information. Lindrar nöd och ger omtanke. Kompenserar för nedstängda aktiviteter, samlingsplatser och stödjande aktiviteter som övriga civilsamhället och religiösa samfund och andra aktörer brukar erbjuda. Vissa dagar kommer vår mobila kvinnofrid finnas på plats och ta hand om utmaningar relaterade till det. Hjälpa till att navigera i det stöd myndigheter och andra samhällsaktörer tillhandahåller. Stödja deltagarnas kontakter med myndigheter, familj, sjukvården mm.

Jontefondens Insamlingsstiftelse – Fortsatt stöd för transplanterade

Erhåller: 735 000 kr

Stödet avser transplanterade barn och ungdomar (upp till 25 år), syskon och deras föräldrar samt eventuella bonusföräldrar. Alla medlemmar i familjen är påverkade av den svåra sjukdom familjen belastas av, de begränsas på samma sätt som den sjuke. Det förväntas inte ske några förändringar av pandemiläget för Jontefondens familjer under 2021. Barn under 16 år kan inte vaccineras i nuläget då vaccinet inte är godkänt för barn. Behovet av stöd är enormt och fonden upplever ett större behov av hjälp och stöd nu än när landet befann sig i pandemins initialskede.

Mind – Äldrelinjen

Erhåller: 636 000 kr

Organisationen Mind tar emot samtal på Äldrelinjen. Minds stödlinjer minskar det psykiska lidandet genom att människor kan ta kontakt anonymt och därmed vågar tala öppet om hur de mår. Det medmänskliga stödet ges av volontärer, vilket skiljer detta från ett professionellt samtal inom vården.

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté - ParaPeppa vidare!

Erhåller: 622 581

Fortsatt stärkning av utbudet av digital träning för personer med funktionsnedsättning, möta erbjudanden och förfrågningar om samverkan samt att säkerställa vår organisations förmåga att bibehålla verksamheten långsiktigt. Filmerna finns på ParaPepp på Parasport Sveriges Facebook-sida och på Special Olympics Swedens Facebook-sida som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. På Youtube finns alla klipp i en spellista.

Ecpat Sverige - Stödlinje för barn och unga

Erhåller: 836 000 kr

Stödet går till Ditt Ecpat, och finns samlad på plattformen dittecpat.se där barn och unga, förutom rådgivning, kan få information om hur de själva kan kontakta plattformar och få svar på vanliga frågor kring kränkningar av barn på nätet.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner– Fortsatt stöd till utsatta

Erhåller: 1 478 330 kr

Akut hjälp för personer i utsatta livssituationer. Gruppaktiviteter har ställts in, fokus har flyttats från långsiktiga förändringar för besökare till att hantera kortsiktiga akuta situationer. Till största del har det handlat om utlämning, utkörning av gratis mat och matkassar. Deltagaren får mat och ett samtal, sedan gör man plats för nästa besök.

Fryshuset - Stötta unga som riskerar hamna i psykisk ohälsa på grund av Coronapandemin

Erhåller: 622 086 kr

Verksamheter kan ske på flera orter, även digitalt. Drogförebyggande arbete, terapeut, samtalsgrupper mm.

Maskrosbarn - Förstärkning av onlinestöd

Erhåller: 244 000 kr

Insats mot psykisk ohälsa. Digitala kuratorer för isolerade barn som lever i familj med missbruk.

Röda Korset

Erhåller 700 000 kr

Förlängning för att möta förändrade behov och fortsatt psykosocialt och hälsofrämjande stöd inom hälso- och sjukvården på 60 platser i landet. Volontärer erbjuder stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare, ofta i sjukhusens entréer och på akutmottagningar, hospice, vårdcentraler och sjukresebussar.

Vill du fortsätta skänka till Radiohjälpen? Swisha till 90 1950 6 och märk din gåva "Tillsammans". Tack!

Publicerad 2021-03-24
Uppdaterad 2022-06-13

Aktuellt

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen har fattat beslut att bevilja 13,6 miljoner kr till tre projekt i Ukraina. Stödet...

published-icon
2024-04-12
Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Totalt samlades 104,6 miljoner kronor in till Världens Barn under 2023. Genom 23 projekt i 14 olika...

Världens Barn
published-icon
2024-03-26
Så gör din gåva skillnad!

Så gör din gåva skillnad!

Årsredovisningen för 2023 är underskriven. Under året som gått har Radiohjälpens stöd lindrat nöd...

published-icon
2024-03-22
Läs fler nyheter