Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Publicerad 2024-04-12
En yngre man håller om en äldre kvinna.
Rita, 61 år, lever i en by nära frontlinjen i Ukraina. Hon är en av de som fått stöd via organisationen Läkare Utan Gränser. Radiohjälpen beviljar nu tre nya stöd för att fortsatt lindra nöden hos civilbefolkningen i Ukraina. Foto: Nuria Lopez Torres/MSF

Radiohjälpen har fattat beslut att bevilja 13,6 miljoner kr till tre projekt i Ukraina. Stödet omfattar främst mediciner och kirurgi, psykosocialt stöd och arbete mot sexualiserat våld. Med hjälp av allmänhetens stöd och engagemang fortsätter Radiohjälpen ge stöd till civilbefolkningen i Ukraina.

Insamlingen till civilbefolkningen i Ukraina är en av de största i Radiohjälpens historia. Sedan den ryska fullskaliga invasionen 2022 har Radiohjälpen, genom en särskild Ukrainainsamling, samlat in nästan 153 miljoner kr. Projekt för civila i Ukraina har även stöttats från insamlingarna Världens Barn, där H.M. Drottning Silvia hade en särskild födelsedagsinsamling för Ukraina, och Musikhjälpen. Radiohjälpen fortsätter att ge stöd genom Ukrainainsamlingen till organisationer som bidrar till att förbättra livssituationen för civilbefolkningen i Ukraina.

Totalt har 11 organisationer mottagit medel för 16 olika projekt. Under året som gått har det akuta stödet bland annat omfattat insatser som fokuserat på nödhjälp särskilt riktat till kvinnor, barn, och HBTQIA+ personer. Stöd har även gått till insatser fokuserade på att ge skydd till barn som tvingats på flykt, psykosocialt stöd, och tillgång till rent vatten. I de två senaste beviljade projekten ligger fokus främst på medicin och krigskirurgi samt psykosocialt stöd.

• Medicin och krigskirurgi, 5,2 miljoner kr.

Stöd ges till organisationen Läkare Utan Gränser som arbetar med medicinska och humanitära insatser i olika delar av landet. Organisationen har tidigare erhållit 3 miljoner kr från Radiohjälpen för arbetet i Ukraina. Projektet syftar till att ge livsnödvändig vård till den krigsdrabbade civilbefolkningen, likväl som fokus ligger på att stärka redan befintlig hälso-och sjukvårdsstruktur genom kapacitetsstärkande insatser och resursmobilisering. Detta görs bland annat genom stationerade och mobila kliniker för primärvård och psykosocialt stöd, samt rehabilitering av krigsdrabbade individer. Projektet beräknas nå mellan 70 000 till 150 000 människor, med särskilt fokus på sårbara grupper som kvinnor och barn.

• Psykosocialt stöd, 5 miljoner kr.

Stöd ges till organisationen ADRA Sverige och kompletterar ett tidigare stöd från Radiohjälpen om 15 miljoner kr till främst matleveranser. Projektet ger psykosocialt stöd till barn och vårdnadshavare som drabbats av kriget och genomförs i fem olika regioner i Ukraina. Aktiviteter i projektet inkluderar bland annat stödsamtal och stöd till vårdnadshavare och lärare i hur de kan uppmärksamma trauma för att ge stöd till barn. Projektet förväntas nå 12 200 personer, varav 10 000 barn.

• Sexualiserat våld som drabbar kvinnor, flickor och HBTQAI+-personer, 3,4 miljoner kr.

Genom stödet stärkts den genusmedvetna humanitära responsen via organisationen Kvinna till Kvinna, som tidigare erhållit 4,8 miljoner kr från Radiohjälpen för detta arbete. Kvinnorättsorganisationer får stöd i arbete mot könsbaserat våld och konfliktrelaterat sexualiserat våld. Behoven varierar från stöd och hjälp vid flykt och boenden för internflyktingar, humanitärt stöd till kvinnor och flickor, men även andra sårbara grupper så som äldre och personer med funktionsnedsättning. Det handlar också om psykologiskt stöd och traumabearbetning, informationsinsatser kring säkerhet för HBTQ-personer samt att säkerställa tillgång till medicin, inklusive HIV-läkemedel. Stödet väntas nå 4 000 personer, varav 1 600 är barn.

Här kan du se alla projekt som fått stöd från insamlingen för Ukraina.

Vill du fortsätta att stötta civilbefolkningen i Ukraina - Swisha din gåva till Radiohjälpen 90 19 506. Du kan även ge en gåva via plusgiro till 90 1950-6.

Stort tack för ditt stöd och engagemang!

Publicerad 2024-04-12
Uppdaterad 2024-04-12

Aktuellt

Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Totalt samlades 104,6 miljoner kronor in till Världens Barn under 2023. Genom 23 projekt i 14 olika...

Världens Barn
published-icon
2024-03-26
Så gör din gåva skillnad!

Så gör din gåva skillnad!

Årsredovisningen för 2023 är underskriven. Under året som gått har Radiohjälpens stöd lindrat nöd...

published-icon
2024-03-22
Allmänhetens bidrag gör skillnad i Ukraina

Allmänhetens bidrag gör skillnad i Ukraina

För två år sedan inleddes Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Två dagar senare startade...

published-icon
2024-02-23
Läs fler nyheter