Sju miljoner kronor till de jordbävningsdrabbade

Publicerad 2023-02-24
RS18521 RS40389 WhatsApp Image 2023-02-10 at 11.59.20 (1)
Insamlingen för de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien har skett via Melodifestivalen och har redan omsatts till tre akuta hjälpprojekt via Radiohjälpen. Sju miljoner kr har beviljats till de nödställda. Foto: Röda Korset

Matleveranser, rent vatten och sanitet samt psykosocialt stöd och insatser för barn. Genom tre projekt får jordbävningsdrabbade hjälp - tack vare allmänhetens gåvor till Radiohjälpen i Melodifestivalen.

Efter jordbävningarna i Turkiet och Syrien den sjätte februari startade Radiohjälpen en insamling för att skyndsamt kunna bidra till akutinsatser på plats.

Appellen sändes i Melodifestivalens andra och tredje deltävlingar, i olika versioner, för att snabbt samla in och bidra till den humanitära respons som koordineras av bland annat Radiohjälpens partnerorganisationer.

Sammanlagt har sju miljoner kr beviljats till tre projekt, där 757 906 kr samlats in via omröstningarna i Melodifestivalen och ytterligare 2,4 miljoner kr genom den särskilda appellen med Melodifestivalens programledare. Resterande medel till projekten beviljas från Radiohjälpsfonden.

Tack vare allmänhetens gåvor har Radiohjälpen beviljat stöd till ansökningar för flera olika projekt som gör skillnad där det behövs som mest. Totalt har Radiohjälpen godkänt tre projekt, varav ett i sydöstra Turkiet och två i norra Syrien. Här kan du se vilka projekt som beviljats medel från insamlingen.

Matleveranser, förnödenheter, vatten och riktade insatser till barn, 2,5 miljoner kronor

Den drabbade befolkningen i norra Syrien i områden i Aleppo och Idlib-provinserna får tillgång till livsuppehållande förnödenheter i form av mat, vatten, filtar, hygienartiklar med mera. Ett särskilt fokus inom projektet är att arbeta med de mest utsatta och man har särskilt riktade insatser till barn i form av att etablera säkra platser för barn där de kan få stöd och säkerhet samt hjälp med att hitta familjemedlemmar vid behov. 7800 personer nås genom projektet. Stödet sker från Radiohjälpen genom ACT Svenska kyrkan.

Förnödenheter och psykosocialt stöd, 2 miljoner kronor

Människor på intern flykt inom de värst drabbade områdena i Turkiet nås via lokala samarbetsorganisationer och tar del av livsuppehållande förnödenheter såsom mat, tält, filtar, vatten. En viktig del av projektet är även att bidra med psykosocialt stöd för traumabehandling av överlevande. 1 500 hushåll (ca 5 000 personer) erhåller tak över huvudet och överlevnadsrelaterat material som filtar och spisar, 1 850 personer erhåller matkuponger, 1 500 personer erhåller psykosocialt stöd. Stödet sker från Radiohjälpen genom PMU Sverige.

Rent vatten, sanitet och förnödenheter, 2,5 miljoner kronor

Respons sker genom basstöd som inkluderar mat, tak över huvudet, stöd till uppehälle, rent vatten och sanitet, hygienartiklar, riskreducering, beredskap och responskapacitet inför efterskalv med mera. Röda Korset upprättar efterforskning och återförening av familjemedlemmar, och arbetar med att förebygga könsbaserat våld och ge stöd till överlevare samt med målgruppens delaktighet och ansvarsutkrävande. Stödet är del av en större respons, som sammanlagt beräknas nå 2 500 000 människor med olika typer av katastrofstöd via Röda Korset. Stödet sker från Radiohjälpen genom Svenska Röda Korset.

SÅ LINDRAR DU NÖDEN

Swisha valfritt belopp till 9019506.

Ring 099-90 100 för att skänka 100 kr.

Rösta i Melodifestivalen med Radiohjälpens telefonnummer.

Här kan du starta en digital insamlingsbössa.

Tack till alla som är med och bidrar.

Publicerad 2023-02-24
Uppdaterad 2023-02-24

Aktuellt

Allmänhetens bidrag gör skillnad i Ukraina

Allmänhetens bidrag gör skillnad i Ukraina

För två år sedan inleddes Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Två dagar senare startade...

published-icon
2024-02-23
Insamling för Världens Barn under Melodifestivalen

Insamling för Världens Barn under Melodifestivalen

Lidande bland barn i världen ökar. Allt fler barn hungrar, barn tvingas från sina hem och många...

Världens Barn
published-icon
2024-02-02
1,3 miljoner kr till insamlingen för psykisk hälsa

1,3 miljoner kr till insamlingen för psykisk hälsa

Drygt 1,3 miljoner kr samlades in under Idrottsgalans och Radiohjälpens insamling ”Idrott är mer än...

published-icon
2024-01-23
Läs fler nyheter