22 beviljade ansökningar för riskgrupper i pandemin i Sverige

Publicerad 2020-05-13
Speciallogga med texten Med stöd från Radiohjälpen.

Det är många runt om i landet som har engagerat sig i Radiohjälpens insamling för riskgrupper i pandemin i Sverige. Sammanlagt har 33,2 miljoner kronor insamlats. 22 ansökningar har hittills erhållit finansiering med fokus på akut hjälp

Engagemanget har varit stort både från allmänhet och företag. Sammanlagt har drygt 33,2 miljoner kronor samlats in. Den största delen av dessa medel har redan fördelats till sökande organisationer (30,6 miljoner kronor). Av de 99 föreningar som har sökt finansiering har 22 erhållit medel efter att Radiohjälpen har genomfört en kvalitetsbedömning i enlighet med satta kriterier.

Det största bidraget har tilldelats Sveriges Stadsmissioner som bistår samhällets mest sårbara människor. Omfattande stöd har även givits till Svenska Röda Korset satsningar för att avlasta sjukvården, Fryshusets ungdomsverksamhet för barn och unga som saknar hem och mat med anledning av pandemin samt Majblomman som agerar för att minska den ökande barnfattigdomen.

Många projekt syftar till att bryta isoleringen för människor i riskgrupp, främst äldre. Genom Rädda Barnen har stöd kunnat ges till ett särskilt digitalt fritids, Digifritids.se, för barn och unga. Stöd har även kanaliserats till arbete mot online-övergrepp av barn, som nu tillbringar mer tid framför datorerna. Människor med funktionsnedsättning har genom olika projekt kunnat stödjas.

Följande organisationer har beviljats medel från Radiohjälpens insamling till riskgrupper i pandemin per den 13 maj 2020:

Ecpat Sverige Stödlinje som erbjuder hjälp och rådgivning för barn som riskerar att utsättas för sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet, där det råder en ökad risk pga pandemin. 556 212:-

Rädda Barnen Digifritids.se, ett digitalt fritids, för ensamma/isolerade låg- och mellanstadiebarn ofta i riskgrupp, en mötesplats med aktiviteter och möjlighet till kontakt med vuxna för stöd i svåra situationer. 979 050:-

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Digitala träningspass för personer i riskgrupp med funktionsnedsättning, med fokus på barn och unga. 694 800:-

Svenska kyrkan i Skärholmen Motverka utslagning av dem som redan har det svårt och inte heller pga av språket har korrekt information, bistå med akuta förnödenheter till riskgrupper. 250 000:-

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen Läxhjälpsmodellen Studiestunden i Göteborg mellan isolerade äldre volontärer och utsatta elever för att höja skolresultat och bryta segregation. 312 034:-

Riksförbundet Sveriges Stadsmissioner Akut hjälp till hemlösa och andra behövande i hela landet för personer i behov av mat, kläder, tvätt, hygienprodukter och hemliknande isolering vid risk för smitta. 12 000 000:-

Svenska Röda Korset Särskilda kristält och mottagningar utanför sjukhus för att avlasta vården, stödtelefon kring pandemin, trygga mötesplatser, läxhjälp online, informationsspridning och psykosocialt stöd. 2 000 000:-

Studieförbundet Vuxenskolan Väst Musik utomhus för isolerade äldre på äldreboenden, Boshulän. För att bryta isolering för riskgrupp. 230 050:-

Föreningen Maskrosbarn Insats mot psykisk ohälsa. Digitala kuratorer och utökad chat för isolerade barn som lever i familj med missbruk. 617 000:-

Nacka församling Förhindra och avhjälpa psykisk ohälsa bland barn pga pandemin och informationsspridning till riskgrupper. 338 000:-

Stiftelsen Fryshuset Flera projekt beviljade som stöttar ungdomar i hemlöshet och migration som inte kan isolera sig i hemmiljö, stöd till mat, hygien, sysselsättning i Göteborg, Malmö, Stockholm. Mat till utsatta unga/barn i familjer som har begränsad ekonomi pga pandemin i Göteborg, Malmö, Stockholm. Motverka psykisk ohälsa hos unga i familjer med drogproblematik i Stockholm. 4 300 000:-

Neuro (Neuroförbundet) Bryta isoleringen med digitala aktiviteter för riskgrupper. 217 875:-

Islamic Relief Sverige Distribution av mat och hygienprodukter till behövande i riskgrupp. Stödtelefon för råd kring pandemin på flera språk. Stockholm, Malmö, Göteborg. 1 236 882:-

Majblommans Riksförbund Ekonomiskt stöd till barn i riskgruppsfamiljer som lever i fattigdom. Hela landet. 5 000 000:-

Föreningen Stöttepelaren Akutstöd till ensamkommande unga som inte kan bo kvar i värdfamiljer pga av pandemin, hela landet. 126 000:-

Föreningen Slussen i Lagan Matleveranser till riskgrupper/äldre personer i Ljungby och Lagan. 205 000:-

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Kamratstöd och distansaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 140 000:-

Föreningen Convictus Inköp av mat och hygienartiklar till utsatta, hemlösa i riskgrupp i Stockholm. 175 000:-

Stiftelsen Bräcke Diakoni Bryta isoleringen för riskgrupper främst isolerade äldre. 280 000:-

Jontefondens Insamlingsstiftelse Mötesplatser online och jourttelefon för organtransplanterade i isolering och de som väntar på organ. 500 000:-

Pingst- fria församlingar i samverkan Akut hjälp till riskgrupper och marginaliserade medmänniskor 500 000:-

Publicerad 2020-05-13
Uppdaterad 2020-05-19

Aktuellt

Här är gänget som gör Musikhjälpen 2023

Här är gänget som gör Musikhjälpen 2023

Den 11-17 december sänds Musikhjälpen från Stortorget i Växjö. Temat är ”Ingen ska behöva dö av...

Musikhjälpen
published-icon
2023-11-29
Idrott är mer än bara idrott - nu kan du rösta på Radiosportens Jerringpris

Idrott är mer än bara idrott - nu kan du rösta på Radiosportens Jerringpris

Efter ett starkt sportår är det nu klart vilka tolv som är nominerade till Radiosportens...

published-icon
2023-11-23
Radiohjälpen arbetar för att givarnas bidrag ska bli till viktig verksamhet - där det behövs som mest

Radiohjälpen arbetar för att givarnas bidrag ska bli till viktig verksamhet - där det behövs som mest

Sedan 1939 har Radiohjälpen samlat in pengar för att förändra liv och lindra nöd i Sverige och i...

published-icon
2023-11-17
Läs fler nyheter
Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies