Ny mätning: Radiohjälpens anseende rekordhögt

Publicerad 2021-02-09
Tack, collage
Stiftelsen Radiohjälpen har rekordhögt anseende bland svensk allmänhet, visar den nya mätningen. Collage av Nils Modeér.

Anseendet för stiftelsen Radiohjälpen ökar i alla grupper oavsett ålder, kön eller om personen bor i stad eller på landsbygd. Det visar en ny mätning som genomförts av Kantar Sifo. Åtta av tio anser att Radiohjälpen är en trovärdig aktör. Nio av tio har förtroende för Radiohjälpen.

Ett anseendeindex mäter organisationens rykte, känslomässig samhörighet och organisationens kompetens. Den mätning av anseendeindex som genomförts av Kantar Sifo visar på en stark utveckling för insamlingsstiftelsen Radiohjälpen. Sammanfattningsvis har allmänheten en mer positiv bild av Radiohjälpen vad gäller rykte, personligt intryck, förtroende, framgång och kvalitet.

Resultatet av den positiva förflyttningen innebär att anseendeindex ökar från 65 till 69 sedan den senaste mätningen gjordes för två år sedan under samma period. Generellt ligger genomsnittet för alla de organisationer som mäts av Kantar Sifo under 2020 på ett anseendeindex om 40.

Sammanfattningsvis visar anseendemätningen av Radiohjälpen:

• Ökande anseende för Radiohjälpen. Resultaten visar på en positiv utveckling för Radiohjälpens anseende från 65 till 69 under de senaste två åren. Anseendet har ökat i alla grupper utifrån ålder, kön och geografi i landet. Radiohjälpens anseende är högre bland kvinnor jämfört med män.

• Hög kännedom. I stort sett alla känner till Radiohjälpen. 99 procent av svenska allmänhet uppger att de känner till Radiohjälpen till namnet eller mer. Totalt uppger 35 procent att de känner till Radiohjälpen ganska/mycket bra och endast en procent uppger att de inte alls känner till Radiohjälpen. De som är 60 år eller äldre uppger i högre grad att de känner till Radiohjälpen jämfört med åldersgruppen 18-29 år.

• Stärkt övergripande rykte. En större andel uppger att de bedömer Radiohjälpens övergripande rykte som positivt, 85 procent (2018: 83 procent). • Stärkt personligt intryck. En högre andel, 86 procent, uppger att de har ett positivt intryck av Radiohjälpen (2018: 82 procent).

• Radiohjälpens förtroende är fortsatt starkt. 90 procent uppger att de i det långa loppet kan lita på Radiohjälpen jämfört tidigare (2018: 89 procent). • Positiv framgång. Allt fler, 68 procent, bedömer den framgång som Radiohjälpen har som positiv (2018: 64 procent).

• Ökad kvalité. Fler, 67 procent, bedömer Radiohjälpens kvalité som positiv (2018: 63 procent).

Kampanjen Världens Barn populärast - men Musikhjälpen starkast bland unga

Om svenska allmänheten hade 500 kronor var och skulle vända sig till en av Radiohjälpens insamlingar skulle störst andel vända sig till insamlingskampanjen Världens Barn. Det främsta alternativet åldersgruppen 18-29 år är kampanjen Musikhjälpen. Kvinnor svarar i högre grad än män att de skulle vända sig till någon av Radiohjälpens insamlingar.

Allt fler, 40 procent, anser att Radiohjälpen är en modern verksamhet med nytänkande arbetssätt och metoder (2018: 37 procent, 2014: 25 procent).

Så gjordes mätningen

Undersökningen genomfördes via Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade webbpanel under tidsperioden 25 november till 8 december 2020. 1000 intervjuer samlades in bland svenska allmänheten, 18-79 år. Resultatet för mätningen 2020 har jämförts med resultat från 2018 och 2014. Resultatet från 2018 och 2014 togs fram med samma metod enligt beskrivning ovan.

Högt anseende och starkt förtroende är viktigt eftersom vi genom detta har större möjligt att göra ännu mer för att rädda liv och lindra nöd runtom i världen, stort tack!

Vill du ta del av hela mätresultatet så finns det här: Radiohjälpens anseendeundersökning 2021 Kantar Sifo

Publicerad 2021-02-09
Uppdaterad 2021-02-09

Aktuellt

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen har fattat beslut att bevilja 13,6 miljoner kr till tre projekt i Ukraina. Stödet...

published-icon
2024-04-12
Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Totalt samlades 104,6 miljoner kronor in till Världens Barn under 2023. Genom 23 projekt i 14 olika...

Världens Barn
published-icon
2024-03-26
Så gör din gåva skillnad!

Så gör din gåva skillnad!

Årsredovisningen för 2023 är underskriven. Under året som gått har Radiohjälpens stöd lindrat nöd...

published-icon
2024-03-22
Läs fler nyheter