Det här gör Radiohjälpen i Moçambique

Världens Barn
Publicerad 2020-10-01
Foto: SVT, ur Katarina Wennstams reportage i Världens Barn 2020.

Rätten att bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet som långt ifrån alltid efterlevs.

I Moçambique är det många kvinnor och flickor som inte tillåts bestämma själva om, hur och när de ska bilda familj och skaffa barn, till exempel. Många gifts bort som barn, vilket gör att många också blir gravida som mycket unga. Könssjukdomar såsom HIV/Aids är vanligt förekommande. HIV/Aids omges dessutom av stigma och många som bär på sjukdomen utsätts för diskriminering.

Afrikagrupperna har fått stöd från Världens Barn till två separata projekt i olika delar av landet, för att stärka ungdomars och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Projekten genomförs tillsammans med nationella ungdomsorganisationer. Ett av projekten innehåller bland annat utbildningar för att bryta stigma och öka medvetenheten om såväl risker som rättigheter. Dessutom stärker projektet den sexuella hälsan hos målgruppen genom HIV-tester, familjerådgivning, säkra aborter och behandling av könssjukdomar. Arbetet riktar sig även särskilt till ungdomar med funktionsnedsättningar.

Det andra projektet arbetar för att stärka framför allt flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Genom informationsspridning, föreläsningar och diskussionsträffar med mera motverkar projektet bland annat spridningen och effekterna av sexuellt överförbara sjukdomar. Det övergripande målet är att bidra till en ökad jämställdhet mellan flickor och pojkar. Projektet genomförs i samarbete med en studentorganisation som jobbar över hela landet med att guida ungdomar och stödja deras rättigheter, sprida kunskap och utveckla idéer.

Läs mer om alla projekt som fått stöd från insamlingen Världens Barn 2019 HÄR.

I och med den rådande pandemin är insamlingen för Världens Barn viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest sårbara samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet.

Stöd Världens Barn – för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Swisha ditt bidrag till 9019506, märk med BARN.

Tack för din gåva!

Läs mer om Världens Barn
Publicerad 2020-10-01
Uppdaterad 2020-10-01
Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies