Det här gör Radiohjälpen i Jemen

Världens Barn
Publicerad 2020-10-01
Flera barn och en vuxen man fyller plastdunkar med vatten från en slang. Ett barn försöker lyfta en fylld dunk.
Foto: SVT, ur Nadim Ghazales reportage i Världens Barn 2020

I Jemen pågår världens största och värsta humanitära kris.

Flera år av väpnad konflikt har gjort en redan utsatt befolkning ännu mer sårbar. 24 miljoner människor, varav hälften barn är i behov av humanitär hjälp. Det motsvarar 80 procent av landets hela befolkning, och behoven fortsätter att öka.

Cirka 18 miljoner människor saknar tillgång till sanitet, vilket orsakar smittspridning och en ohälsosam miljö som framför allt drabbar människor i fattigdom. Som konsekvens av konflikten drabbades dessutom landet 2017 av det största kolerautbrottet någonsin, vars effekter fortfarande påverkar människors liv och hälsa. Över hälften av de drabbade är barn under 15 år.

Tusentals av landets skolor har förstörts av bombningar och nästan 2 500 skolor har tvingats stänga på grund av den pågående konflikten. De skolor som är öppna saknar många gånger lärare, skolböcker eller skolbänkar. Nästan 2 miljoner barn i landet är utan skola och de skolor som fortfarande är öppna är kraftigt överbelastade och saknar ofta säkra latriner, sanitet och rent vatten. Detta minskar barns och framför allt flickors möjligheter att gå i skolan.

Röda Korset har fått stöd från Världens Barn till insatser för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien på fyra skolor två av de värst drabbade distrikten. Detta sker genom att upprusta och bygga skolornas toaletter, avlopp och vattenledningar. Projektet ska också öka medvetenheten om vatten- och sanitetsrelaterade sjukdomar bland lärare och elever för att på så vis minska risken framför allt för kolera. Då det inte finns något långvarigt vaccin mot kolera i dagsläget är en förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet av största vikt för att motverka sjukdomsutbrott i framtiden. På så vis tillgodoses direkta humanitära behov samtidigt som samhällens motståndskraft stärks och människors sårbarhet minskas.

PMU har fått medel till sitt arbete för att se till att barn i konfliktdrabbade områden får tillgång till skola, men också att det finns kompetenta lärare i klassrummen och att barnen har skolböcker för att följa landets läroplan. Vissa skolbyggnader har förstörts och behöver renoveras, och det kan nu göras tack vare medel från Världens Barn. Rätten till skola och en trygg plats har aldrig varit viktigare.

Läs mer om alla projekt som fått stöd från insamlingen Världens Barn 2019 HÄR.

I och med den rådande pandemin är insamlingen för Världens Barn viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest sårbara samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet.

Stöd Världens Barn – för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Swisha ditt bidrag till 9019506, märk med BARN.

Tack för din gåva!

Läs mer om Världens Barn
Publicerad 2020-10-01
Uppdaterad 2020-10-01

Aktuellt

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen har fattat beslut att bevilja 13,6 miljoner kr till tre projekt i Ukraina. Stödet...

published-icon
2024-04-12
Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Totalt samlades 104,6 miljoner kronor in till Världens Barn under 2023. Genom 23 projekt i 14 olika...

Världens Barn
published-icon
2024-03-26
Så gör din gåva skillnad!

Så gör din gåva skillnad!

Årsredovisningen för 2023 är underskriven. Under året som gått har Radiohjälpens stöd lindrat nöd...

published-icon
2024-03-22
Läs fler nyheter