Det här gör Radiohjälpen i Afghanistan

Världens Barn
Publicerad 2020-10-01
En flicka med ansiktsmask tvättar händerna vid en vattentunna.
Foto: SVT, ur Aron Andersons reportage i Världens Barn 2020.

Afghanistan, ett hårt prövat land sedan decennier av krig och konflikter, är präglat av patriarkala strukturer och djup fattigdom.

Liksom på många andra platser i världen, är rättigheterna för barn som lever med en funktionsnedsättning ofta begränsade. Sociala och fysiska hinder såväl som negativa attityder och okunskap leder till inskränkta möjligheter, begränsat socialt umgänge och en utbredd stigmatisering av barn med funktionsnedsättning. Detta drabbar inte minst barnens skolgång, som dessutom ofta lider av en brist på specialundervisning, anpassade läromaterial och skolbyggnader.

Tack vare stöd från Världens Barn har Svenska Afghanistankommittén under flera år kunnat jobba för att förbättra tillvaron och skolgången för barn med funktionsnedsättningar i fyra provinser. Projektet ger individanpassad, skräddarsydd undervisning till barn med olika typer av funktionsnedsättning. Dessutom jobbar projektet för att stärka kunskaperna om och minska stigmat av barn med funktionsnedsättningar, även bland de barn som inte har en funktionsnedsättning. Genom detta och en rad andra åtgärder får barnen bättre verktyg, kunskaper och en stärkt självkänsla, med målet att de på sikt ska kunna gå tillbaka till den ordinarie skolverksamheten.

Svenska Röda Korset har fått stöd för sitt arbete att stoppa sexuellt våld, och stärka vård och rehabilitering för överlevare. Projektet bedrivs med medel från insamlingen Musikhjälpen 2019.

Läs mer om alla projekt som fått stöd från insamlingen Världens Barn 2019 HÄR.

I och med den rådande pandemin är insamlingen för Världens Barn viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest sårbara samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet.

Stöd Världens Barn – för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Swisha ditt bidrag till 9019506, märk med BARN.

Tack för din gåva!

Läs mer om Världens Barn
Publicerad 2020-10-01
Uppdaterad 2020-10-01

Aktuellt

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen har fattat beslut att bevilja 13,6 miljoner kr till tre projekt i Ukraina. Stödet...

published-icon
2024-04-12
Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Totalt samlades 104,6 miljoner kronor in till Världens Barn under 2023. Genom 23 projekt i 14 olika...

Världens Barn
published-icon
2024-03-26
Så gör din gåva skillnad!

Så gör din gåva skillnad!

Årsredovisningen för 2023 är underskriven. Under året som gått har Radiohjälpens stöd lindrat nöd...

published-icon
2024-03-22
Läs fler nyheter