Överlevnad och trygghet fokus för Radiohjälpens akutstöd

Radiohjälpsfonden
Publicerad 2022-04-26
En liten flicka med fläta, sedd bakifrån
20 miljoner kronor fördelas till flera akutstöd som räddar liv och lindrar nöd i Ukraina och för människor på flykt. Tidigare har 33 miljoner kronor beviljats. På bilden en flicka vid ett av Röda Korsets humanitära center. Foto: DEC

Rent vatten, sanitet och första hjälpen. Trygghet, skydd och psykosocialt stöd. Och så säkra platser för barn. Fyra projekt får nu dela på ytterligare 20 miljoner kronor från Radiohjälpens insamling för Ukraina och de på flykt.

Tack vare allmänhetens gåvor har Radiohjälpens styrelse beslutat om ytterligare projektstöd till insatser som gör skillnad i Ukraina och för de människor som flyr. Fler projekt förutses inom kort att kunna beviljas.

Radiohjälpens akuta insamling började i samband med Melodifestivalen två dagar efter invasionen. Insamlingen fortsatte med insamlingen i samband med konserten Vi spelar för freden, på Konserthuset i Stockholm, följt av konserten på Avicii Arena med Hela Sverige Skramlar för Ukraina. Hittills har mer än 123 miljoner kronor samlats in av Radiohjälpen. Stödet beviljas endast till de sökande organisationer som innehar partnerskap med Radiohjälpen och möter projektkriterierna.

De fyra nya projektbesluten utgör tilläggsstöd:

Rent vatten, sanitet och första hjälpen, 5 miljoner kronor extra

Beviljade medel ska gå till bland annat arbete med vatten, sanitet och hygien, första hjälpen, skydd och psykosocialt stöd till människor i Ukraina. Även specifikt stöd till människor på flykt omfattas av insatsen, såsom filtar, hygienartiklar och skydd. Kapacitetsstärkande insatser för lokala föreningar inkluderas också, i syfte att kunna svara upp mot behov även framgent. Totalt väntas 2 miljoner människor nås. Stödet sker via Svenska Röda Korsets arbete i Ukraina. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet, total summa är 10 miljoner kr.

Trygghet, skydd och psykosocialt stöd, 5 miljoner kronor extra

Medel har beviljats till projekt med fokus på trygghet och skydd, mental hälsa och psykosocialt stöd för människor som flytt Ukraina. Även kontantstöd till människor på flykt inkluderas, avsedda att användas till mat, hyra och övriga basbehov. Dessutom ska särskilda hygienpaket och medicinskt basmaterial distribueras inne i Ukraina. Totalt väntas 12 305 människor nås, varav cirka hälften barn. Stödet sker via ACT Svenska kyrkan. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet, total summa är 10 miljoner kr.

Skydd, hälsa och psykosocialt stöd, 5 miljoner kronor extra

Beviljade medel ska gå till bland annat skydd och utdelning av t ex filtar och hygienkit. Även psykosocialt stöd och hälsoinsatser för att förebygga smittsamma sjukdomar samt distribution av mediciner omfattas av insatsen, liksom psykosocialt stöd till sjukvårdspersonal och kontantstöd till människor på flykt. Totalt väntas ca 616 440 människor nås, varav ca 40 % barn. Stödet sker via organisationen PMU. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet, total summa är 10 miljoner kr.

Säkra platser för barn, 5 miljoner kronor extra

Fokus är bland annat så kallade ”blå punkter” vid gränsövergångar. Där bedöms passerande barns situation och riktade insatser med bland annat mat, medicin, sjukvård och psykologiskt stöd erbjuds. Ensamkommande barn identifieras och registreras. Även generellt stöd till människor på flykt såsom mat, hygien och skydd av barn omfattas av insatsen, som väntas nå totalt 3,5 miljoner människor, varav 2,2 miljoner barn. Detta projekt får även bidrag av Radiohjälpens insamling Världens Barn. Stödet sker via Unicef Sverige. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet, total summa är 10 miljoner kr.

Radiohjälpens insamling Världens Barn bidrar särskilt med att stötta tre av de beviljade barnprojekten, dvs till Rädda Barnen, Plan Sverige och Unicef Sverige.

Förutom ovanstående projekt har Radiohjälpen beviljat stöd till: • Barns överlevnad, 5 miljoner kronor, stöd via Rädda Barnen, • Mediciner och krigskirurgi, 3 miljoner kronor, Stöd via Läkare Utan Gränser. • Skydd till barn som tvingas på flykt, 5 miljoner, stöd via Plan Sverige.

Så kan du lindra nöden i Ukraina

Swisha till 9019506, märk din gåva ”Ukraina”. Det går också att ringa 099-90 100 för att skänka 100 kronor.

Här kan du starta en egen digital insamlingsbössa.

Tack till dig som bidrar till att lindra nöd och rädda liv i Ukraina och för de människor som är på flykt.

Läs mer om Radiohjälpsfonden
Publicerad 2022-04-26
Uppdaterad 2022-04-26

Aktuellt

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen har fattat beslut att bevilja 13,6 miljoner kr till tre projekt i Ukraina. Stödet...

published-icon
2024-04-12
Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Totalt samlades 104,6 miljoner kronor in till Världens Barn under 2023. Genom 23 projekt i 14 olika...

Världens Barn
published-icon
2024-03-26
Så gör din gåva skillnad!

Så gör din gåva skillnad!

Årsredovisningen för 2023 är underskriven. Under året som gått har Radiohjälpens stöd lindrat nöd...

published-icon
2024-03-22
Läs fler nyheter