Radiohjälpen i Ukraina: Fem kortfilmer

Radiohjälpsfonden
Publicerad 2022-11-10
Närbild på flicka med tygängel
"De har inga tårar kvar", säger ett av barnen i den hårt drabbade staden Butja. På bilden visar en flicka upp den ängel som hon pysslat ihop i det barncenter som stöttas i Butja. Foto: Kristina Henschen/Radiohjälpen

Medicinsk hjälp till akut förlossningsvård. Psykosociala insatser för överlevande och så särskilt traumastöd till barn. I fem kortfilmer skildras hur Radiohjälpens stöd gör skillnad för att lindra nöden i Ukraina.

Radiohjälpens Ukrainainsamling har blivit en av de mest omfattande i stiftelsen historia med ca 130 miljoner kronor insamlade. För att undersöka hur pengarna gör skillnad besökte Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen Ukraina i slutet av september, ihop med ett filmteam bestående av producenten Allan Förberg och fotografen Pablo Torres. Verksamheten som filmats får stöd genom Radiohjälpen via organisationerna UNICEF och Läkare utan gränser. Alla filmer finns att se på SVT Play och sänds i SVT1 (broadcast):

• lördag 12/11 kl. 17:45: Flykten, Radiohjälpen i Ukraina, SVT1,

• onsdag 16/11, i Go'kväll kl.18:45: Sjukhuset, Radiohjälpen i Ukraina, SVT1,

• fredag 18/11 kl.17:25: Barnen Radiohjälpen i Ukraina. SVT1,

• onsdag 23/11: i Go´kväll kl.18:45: Skolan, Radiohjälpen i Ukraina, SVT1,

• onsdag 30/11: i Go´kväll kl.18:45: Familjen, Radiohjälpen i Ukraina, SVT1.

Radiohjälpens akuta insamling för Ukraina påbörjades strax efter den ryska invasionen i februari 2022. Allmänhetens engagemang samlades genom omröstningen i Melodifestivalen, och konserterna Vi spelar för freden på Konserthuset i Stockholm, och Hela Sverige Skramlar för Ukraina på Avicii Arena.

Fler projekt förutses beviljas inom kort. Följande omfattande projekt har beviljats av Radiohjälpen till ansökande partnerorganisationer:

Nödhjälp särskilt riktad till kvinnor och barn

Krigsdrabbade barn och kvinnor i regionerna Kiev, Sumy, Kherson, Zaporizhzhya och staden Kyiv får tillgång till omedelbar hjälp för att kunna återta sina liv och få möjlighet att delta i återuppbyggnaden av sina samhällen. Stödet är på 10 miljoner kr och kanaliseras via organisationen Erikshjälpen.

Matleveranser och förnödenheter

Kriget i Ukraina påverkar hela befolkningen, och projektet fokuserar på de stora behoven av mat. Människor flyr och marknader stänger ner, samtidigt som människors försörjningsmöjligheter uteblir i konflikten. Därför kommer organisationen ADRA Sverige genom detta projekt verka för att transportera in mat och andra förnödenheter (exempelvis filtar, generatorer, kläder, hygienartiklar) till de områden som inte har en fungerande marknad. Stödet är på 5 miljoner kr.

Skydd till barn som tvingats på flykt

Med anledning av det mycket stora antalet barn som tvingats på flykt och därmed utsätts för stora risker är projektets fokus att stötta de barn och unga som är i störst behov av trygghet och skydd. Exempelvis planeras för att ge barn och deras vårdnadshavare juridiskt och psykosocialt stöd, men även stärka personal och volontärer inom den bredare barnskyddssektorn. Totalt stöd är 10 miljoner kronor, varav fem miljoner beviljades redan i mars och inkluderar stöd från Radiohjälpens kampanj Världens Barn. Stödet sker via organisationen Plan International Sverige

Rent vatten, sanitet och första hjälpen

Beviljade medel ska gå till bland annat arbete med vatten, sanitet och hygien, första hjälpen, skydd och psykosocialt stöd till människor i Ukraina. Även specifikt stöd till människor på flykt omfattas av insatsen, såsom filtar, hygienartiklar och skydd. Kapacitetsstärkande insatser för lokala föreningar inkluderas också, i syfte att kunna svara upp mot behov även framgent. Totalt väntas 2 miljoner människor nås. Stödet är på 10 miljoner kr och sker via Svenska Röda Korsets arbete i Ukraina. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.

Trygghet, skydd och psykosocialt stöd

Projekt har fokus på trygghet och skydd, mental hälsa och psykosocialt stöd för människor som flytt Ukraina. Även kontantstöd till människor på flykt inkluderas, avsedda att användas till mat, hyra och övriga basbehov. Dessutom ska särskilda hygienpaket och medicinskt basmaterial distribueras inne i Ukraina. Totalt väntas 12 305 människor nås, varav cirka hälften barn. Stödet är på 10 miljoner kr och sker via ACT Svenska Kyrkan. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.

Skydd, hälsa och psykosocialt stöd

Beviljade medel ska gå till bland annat skydd och utdelning av t ex filtar och hygienkit. Även psykosocialt stöd och hälsoinsatser för att förebygga smittsamma sjukdomar samt distribution av mediciner omfattas av insatsen, liksom psykosocialt stöd till sjukvårdspersonal och kontantstöd till människor på flykt. Stödet är på 10 miljoner kr och sker via organisationen PMU. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.

Säkra platser för barn

Fokus är bland annat så kallade barncenter ”blå punkter” i Ukraina och vid gränsövergångar. Där bedöms passerande barns situation och riktade insatser med bland annat mat, medicin, sjukvård och psykologiskt stöd erbjuds. Ensamkommande barn identifieras och registreras vid gränsen. Även generellt stöd till människor på flykt såsom mat, hygien och skydd av barn omfattas av insatsen, som väntas nå totalt 3,5 miljoner människor, varav 2,2 miljoner barn. Detta projekt får även bidrag av Radiohjälpens insamling Världens Barn. Stödet är på 10 miljoner kr och sker via UNICEF Sverige. Radiohjälpens beviljade redan i mars stöd till projektet.

Barns överlevnad

Stöd ges till arbetet med särskilda center i gränsområden. Centren erbjuder stöd till ankommande familjer med bland annat skydd genom så kallade barnvänliga områden, samt juridiskt och psykosocialt stöd. Även distribution av filtar, kläder, vattendunkar och liknande omfattas av insatsen, liksom kontantstöd till familjer och utbildning till lokal personal i att identifiera och hantera ensamkommande barn. Totalt väntas ca 10 000 personer nås, varav hälften barn. Detta projekt får även bidrag av Radiohjälpens insamling Världens Barn. Stödet är 5 miljoner kr och sker via Rädda Barnen Sverige.

Mediciner och krigskirurgi

Stöd ges till arbetet med medicinska och humanitära insatser i olika delar av landet för att möta de akuta behoven. Insatsen omfattar även att förse vårdinrättningar med medicinsk utrustning och att genom utbildning förbereda personalen för stora inflöden av skadade och för krigskirurgi. Löpande bedömningar görs för att kunna anpassa och utöka insatserna både i Ukraina och i angränsande länder utifrån de behov som uppstår. Stödet sker via Läkare utan gränser och är 3 miljoner kr.

Radiohjälpens insamling Världens Barn bidrar särskilt med att stötta tre av de beviljade barnprojekten via Rädda Barnen, Plan Sverige och UNICEF Sverige.

Vill du bidra till att lindra nöden i Ukraina - Swisha valfritt belopp till 9019506, märk din gåva ”Ukraina”. Tack!

Här kan du starta en digital insamling för Ukraina.

Tack till dig som bidrar till att lindra nöd i Ukraina.

Läs mer om Radiohjälpsfonden
Publicerad 2022-11-10
Uppdaterad 2022-11-10

Aktuellt

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen har fattat beslut att bevilja 13,6 miljoner kr till tre projekt i Ukraina. Stödet...

published-icon
2024-04-12
Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Totalt samlades 104,6 miljoner kronor in till Världens Barn under 2023. Genom 23 projekt i 14 olika...

Världens Barn
published-icon
2024-03-26
Så gör din gåva skillnad!

Så gör din gåva skillnad!

Årsredovisningen för 2023 är underskriven. Under året som gått har Radiohjälpens stöd lindrat nöd...

published-icon
2024-03-22
Läs fler nyheter