Så räddar Radiohjälpen liv och lindrar nöd i Ukraina

Radiohjälpsfonden
Publicerad 2022-03-29
RH Mello 3
Foto: DEC

Rent vatten, mat, mediciner och krigskirurgi. Behoven är akuta och allmänhetens gåvor räddar liv och lindrar nöd i Ukraina och för människor på flykt.

Människor har tvingats att fly för sina liv. De humanitära behoven är stora i Ukraina och för människor på flykt. Radiohjälpens akuta insamling började i samband med Melodifestivalen bara två dagar efter invasionen. Under Melodifestivalen valde fler än någonsin att rösta med Radiohjälpens telefonnummer. Insamlingen fortsatte sedan i SVT och i Sveriges Radios sändningar och lördag 2 april sänds en kväll för Ukraina i SVT1 och SR P4. Hittills har mer än 36 miljoner kronor samlats in.

Engagemanget hos tittare och lyssnare fortsätter att vara stort. Tack vare allmänhetens gåvor har Radiohjälpen redan beviljat stöd till ansökningar för olika projekt som gör skillnad både i Ukraina och i de länder som tagit emot människor som flytt. Ytterligare projekt kommer kommer inom kort kunna beviljas. Radiohjälpens insamling Världens Barn bidrar särskilt med att stötta barnprojekt.

Säkra platser för barn, 5 miljoner kronor

Fokus är bland annat så kallade ”blå punkter” vid gränsövergångar. Där bedöms passerande barns situation och riktade insatser med bland annat mat, medicin, sjukvård och psykologiskt stöd erbjuds. Ensamkommande barn identifieras och registreras. Även generellt stöd till människor på flykt såsom mat, hygien och skydd av barn omfattas av insatsen, som väntas nå totalt 3,5 miljoner människor, varav 2,2 miljoner barn. Detta projekt får även bidrag av Radiohjälpens insamling Världens Barn. Stödet sker via Unicef Sverige

Trygghet, skydd och psykosocialt stöd, 5 miljoner kronor

Medel har beviljats till projekt med fokus på trygghet och skydd, mental hälsa och psykosocialt stöd för människor som flytt Ukraina. Även kontantstöd till människor på flykt inkluderas, avsedda att användas till mat, hyra och övriga basbehov. Dessutom ska särskilda hygienkit och medicinskt basmaterial distribueras inne i Ukraina. Totalt väntas 8 780 människor nås, varav cirka hälften barn. Stödet sker via ACT Svenska kyrkan

Barns överlevnad, 5 miljoner kronor

Stöd ges till arbetet med särskilda center i gränsområden. Centren erbjuder stöd till ankommande familjer med bland annat skydd genom så kallade barnvänliga områden, samt juridiskt och psykosocialt stöd. Även distribution av filtar, kläder, vattendunkar och liknande omfattas av insatsen, liksom kontantstöd till familjer och utbildning till lokal personal i att identifiera och hantera ensamkommande barn. Totalt väntas ca 10 000 personer nås, varav hälften barn. Detta projekt får även bidrag av Radiohjälpens insamling Världens Barn. Stödet sker via Rädda Barnen Sverige

Mediciner och krigskirurgi, 3 miljoner kronor

Stöd ges till arbetet med medicinska och humanitära insatser i olika delar av landet för att möta de akuta behoven. Insatsen omfattar även att förse vårdinrättningar med medicinsk utrustning och att genom utbildning förbereda personalen för stora inflöden av skadade och för krigskirurgi. Löpande bedömningar görs för att kunna anpassa och utöka insatserna både i Ukraina och i angränsande länder utifrån de behov som uppstår. Stödet sker via Läkare Utan Gränser

Rent vatten, sanitet och första hjälpen, 5 miljoner kronor

Beviljade medel ska gå till bland annat arbete med vatten, sanitet och hygien, första hjälpen, skydd och psykosocialt stöd till människor i Ukraina. Kapacitetsstärkande insatser för lokala föreningar inkluderas också, i syfte att kunna svara upp mot behov även framgent. Totalt väntas 2 miljoner människor nås. Stödet sker via Svenska Röda Korset

Skydd, hälsa och psykosocialt stöd, 5 miljoner kronor

Beviljade medel ska gå till bland annat skydd och utdelning av t ex filtar och hygienkit. Även psykosocialt stöd och hälsoinsatser för att förebygga smittsamma sjukdomar samt distribution av mediciner omfattas av insatsen, liksom psykosocialt stöd till sjukvårdspersonal och kontantstöd till människor på flykt. Totalt väntas ca 616 440 människor nås, varav ca 40 % barn. Stödet sker via PMU

Skydd till barn som tvingats på flykt, 5 miljoner kronor

Med anledning av det mycket stora antalet barn som tvingats på flykt och därmed utsätts för stora risker är projektets fokus att stötta de barn och unga som är i störst behov av trygghet och skydd. Exempelvis planeras för att ge barn och deras vårdnadshavare juridiskt och psykosocialt stöd, men även stärka personal och volontärer inom den bredare barnskyddssektorn. Stödet sker via Plan International Sverige

Så kan du vara med och lindra nöden i Ukraina

Swisha till 9019506, märk din gåva ”Ukraina”. Det går också att ringa Radiohjälpens gåvotelefon 099-90 100 för att skänka 100 kronor. Här kan du starta en egen digital insamlingsbössa.

Tack till dig som bidragit till att lindra nöd i Ukraina.

Läs mer om Radiohjälpsfonden
Publicerad 2022-03-29
Uppdaterad 2022-04-25

Aktuellt

Följ med Kronprinsessan på projektbesök

Följ med Kronprinsessan på projektbesök

"Alla har rätt till en aktiv fritid", säger Kronprinsessan Victoria vid besöket hos Astma- och...

Kronprinsessan Victorias fond
published-icon
2024-06-06
Musikhjälpens projekt lindrar hungern i världen

Musikhjälpens projekt lindrar hungern i världen

Livräddande mat, stöd till jordbruk, behandling av undernäring och förebyggande insatser....

Musikhjälpen
published-icon
2024-06-05
Radiohjälpens anseende högst i mätning

Radiohjälpens anseende högst i mätning

För tredje året i rad toppar Radiohjälpen anseendeindex, i år med ett index om 66, på delad...

published-icon
2024-05-31
Läs fler nyheter