Barns överlevnad och särskilt utsatta grupper stöttas

Radiohjälpsfonden
Publicerad 2022-11-11
Flicka med såpbubblor
En flicka blåser såpbubblor i den hårt drabbade staden Butja. Genom två nya projektbeslut stöttar Radiohjälpen särskilt utsatta grupper i anfallskriget mot Ukraina. Foto: Kristina Henschen/Radiohjälpen

Barns överlevnad. Särskilt stöd till flickor och kvinnor, samt ökad säkerhet för HBTQIA+-personer. Det är exempel på två nya projektbeslut som får stöd i Ukraina genom Radiohjälpen.

Stiftelsen Raiohjälpens akuta insamling för Ukraina påbörjades strax efter den ryska invasionen i februari 2022. Allmänhetens engagemang samlades genom omröstningen i Melodifestivalen, och konserterna Vi spelar för freden på Konserthuset i Stockholm, och Hela Sverige Skramlar för Ukraina på Avicii Arena. Tack vare allmänhetens gåvor stöttar Radiohjälpen tio olika partnerorganisationers arbete för att lindra nöden.

De senaste besluten omfattar:

Flickor, kvinnor och HBTQIA+-personer i nytt projekt

När krig bryter ut och människor tvingas fly sina hem är vissa grupper mer sårbara än andra. Därför stöttas projekt som bland annat syftar till att möjliggöra att kvinnor och HBTQ-personers rättigheter inkluderas både i respons till den nuvarande krisen, och i en långsiktig återuppbyggnad av landet. Genom stöd till lokala kvinnorättsorganisationer kan projekt bemöta omedelbara behov i de områden där de verkar, men också arbeta på sikt mot en mer genusmedveten respons. Behoven varierar från stöd och hjälp vid flykt och boenden för internflyktingar, stöd till kvinnor och flickor, men även andra sårbara grupper som äldre och personer med funktionsvariationer. Stödet är också fokuserat på psykologiskt stöd och traumabearbetning, informationsinsatser kring säkerhet för HBTQIA+-personer samt att säkerställa tillgång till medicin, inklusive HIV-läkemedel. Stödet sker genom organisationen Kvinna till Kvinna och är på 4,8 miljoner kr.

Barns överlevnad får ytterligare stöd

Ett tilläggsbeslut om 5 miljoner kr har fattats för stöd till barns överlevnad. Exempelvis ges stöd till arbetet med särskilda center i gränsområden. Centren erbjuder stöd till ankommande familjer med bland annat skydd genom så kallade barnvänliga områden, samt juridiskt och psykosocialt stöd. Även distribution av filtar, kläder, vattendunkar och liknande omfattas av insatsen, liksom kontantstöd till familjer och utbildning till lokal personal i att identifiera och hantera ensamkommande barn. Totalt väntas ca 10 000 personer nås, varav hälften barn. Detta projekt får även bidrag av Radiohjälpens insamling Världens Barn. Stödet är totalt 10 miljoner kr och sker via Rädda Barnen Sverige

Här kan du se vilka projekt som beviljats stöd från insamlingen för Ukraina

Läs mer om Radiohjälpsfonden
Publicerad 2022-11-11
Uppdaterad 2022-11-11

Aktuellt

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen ger stöd till nya projekt i Ukraina

Radiohjälpen har fattat beslut att bevilja 13,6 miljoner kr till tre projekt i Ukraina. Stödet...

published-icon
2024-04-12
Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Livsviktiga projekt får stöd från Världens Barn

Totalt samlades 104,6 miljoner kronor in till Världens Barn under 2023. Genom 23 projekt i 14 olika...

Världens Barn
published-icon
2024-03-26
Så gör din gåva skillnad!

Så gör din gåva skillnad!

Årsredovisningen för 2023 är underskriven. Under året som gått har Radiohjälpens stöd lindrat nöd...

published-icon
2024-03-22
Läs fler nyheter