Radiohjälpen lindrar barns lidande i krisen i Mellanöstern

Katastrofer
Publicerad 2023-12-07
d799b2bf-d47c-4f06-b787-057a333e89d8
Tre humanitära projekt får stöd efter ansökan: Gaza, Västbanken och östra Jerusalem. På bilden: Yamen, 7 år, med sin bror Yazan, 4 år, bär vattenflaskor i ett flyktingläger i Khan Yunis på södra Gaza-remsan. Foto: UNICEF/Zaqout

Sjuk- och hälsovård, rent vatten och mat. Det är prioriterat när tre organisationer erhåller sammanlagt nio miljoner kronor från Stiftelsen Radiohjälpen.

Radiohjälpens katastroffond fördelar sammanlagt nio miljoner kronor till tre humanitära projekt där partnerorganisationerna bedömer att de gör mest skillnad, all tre med barnen i fokus:

Svenska Röda Korset får tre miljoner kr för bland annat mat, förnödenheter, vatten, första hjälpen, livräddande akutsjukvård, hälso- och sjukvård, och psykosocialt stöd.

Svenska Rädda Barnen får tre miljoner kr för bland annat vatten, mat, hygienartiklar, kläder och filtar.

UNICEF Sverige får tre miljoner kr för bland annat rent vatten och sanitet, hälsoinsatser, skydd och trygghet för barn och utbildningsinsatser.

AKUTSTÖD

De senaste månadernas akuta kris i Israel och Gaza har orsakat stort lidande, särskilt bland barnen. Radiohjälpens mandat är att verka för humanitära ändamål med syfte att lindra nöd, rädda liv och bevara mänsklig värdighet. Radiohjälpen tar aldrig ställning i konflikter, utan verkar utifrån de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende.

Radiohjälpen har bjudit in svenska humanitära partnerorganisationer att söka medel med en bred ansats som kan omfatta stöd i hela det drabbade området. Partnerorganisationerna har ansökt om stöd där de bedömer att de kan göra mest skillnad vilket är i Gaza, på Västbanken och i östra Jerusalem.

KATASTROFFONDEN

För att ge humanitära partnerorganisationer möjlighet och beredskap att snabbt göra skillnad trots ett begränsat humanitärt tillträde har Radiohjälpen beslutat att fördela medel ur Radiohjälpens katastroffond. Radiohjälpen har även erhållit spontangåvor från allmänheten för ändamålet.

Förutom dessa tre nya projekt har Radiohjälpen stöttat många projekt i palestinska områden. Sedan 2009 har sammanlagt närmare 60 projekt fått stöd för ca 66 miljoner kronor, inkluderat de nya projekten.

Läs mer om Katastrofer
Publicerad 2023-12-07
Uppdaterad 2023-12-07

Aktuellt

Allmänhetens bidrag gör skillnad i Ukraina

Allmänhetens bidrag gör skillnad i Ukraina

För två år sedan inleddes Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Två dagar senare startade...

published-icon
2024-02-23
Insamling för Världens Barn under Melodifestivalen

Insamling för Världens Barn under Melodifestivalen

Lidande bland barn i världen ökar. Allt fler barn hungrar, barn tvingas från sina hem och många...

Världens Barn
published-icon
2024-02-02
1,3 miljoner kr till insamlingen för psykisk hälsa

1,3 miljoner kr till insamlingen för psykisk hälsa

Drygt 1,3 miljoner kr samlades in under Idrottsgalans och Radiohjälpens insamling ”Idrott är mer än...

published-icon
2024-01-23
Läs fler nyheter