Foto: Radiohjälpen

Människor på flykt får tillgång till rent vatten

Radiohjälpen finansierar ADRAs arbete i Cox´s Bazar, Bangladesh

Foto: Gösta Karlsson

Under 2018 har 204 aktiviteter fått stöd från Radiohjälpsfonden

Neuroförbundet i Norra Bohuslän ordnade en tredagars resa till Värmland för sina medlemmar, bland annat njöts utsikt över Frykensjöarna

Foto: Stina Stjernkvist

Svenska folket samlade in 3 970 226 kronor under Melodifestivalen genom att rösta med Radiohjälpens nummer

Benjamin Ingrosso vann Melodifestivalen 2018 med låten ’Dance you off’

Radiohjälpsfonden

För stärkta mänskliga rättigheter och hjälp vid katastrofer

Insamlade medel till Radiohjälpsfonden kan beviljas till både nationell och internationell verksamhet. Den största delen av fondens medel kommer in tack vare människor som tittar på Melodifestivalen och ringer Radiohjälpens nummer för att ge ett bidrag när de röstar. Nationellt används pengar från Radiohjälpsfonden till föreningar som anordnar fritidsaktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning. Det internationella stödet går främst till humanitära insatser med fokus att rädda liv och lindra nöd där behoven är akuta.

Medel beviljade under 2018 har räckt till följande:

Internationellt

  • 163 556 människor*
  • 5 projekt
  • 4 länder

*423 659 människor, varav 55 procent barn i projekt där Radiohjälpen är ensam finansiär och resterande genom samfinansierade projekt

Nationellt

  • ca 10 000 människor
  • 317 aktiviteter

En uppmaning till tittarna att rösta på sin favorit med Radiohjälpens nummer under Melodifestivalen 2018.

Tillbaka