Foto: Jesper Good

”Gosedjur har vi ingen allergi mot”

Astma- och Allergiföreningen i Ovanåker ordnade resa till nöjesfält för sina medlemmar. Några barn vann gosedjur att ta med sig hem

Foto: Radiohjälpen

”Att rida ger mig en frihetskänsla och så gillar jag att hästarna har olika personlighet”

Varje lördag rider Liv på Stockholms Handikappridklubb i Ågesta

Foto: Amanda Gidgård

Gruppkram

Hjärtebarnsfondens lägerverksamhet 2018 på Gotland

Alla barn har rätt till en aktiv fritid

Barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har samma rätt till en aktiv fritid som andra barn i Sverige. Många riskerar att hamna i utanförskap eller har svårt att delta i aktiviteter på grund av att nödvändiga extra resurser som exempelvis ledsagare kostar mycket pengar. För att tillgodose barn och ungas rättigheter och möjliggöra inkludering kan Kronprinsessan Victorias fond bevilja bidrag till barn- och ungdomsföreningar för bland annat lägerverksamhet, resor/utflykter eller olika idrottsaktiviteter för exempelvis extra personal och anpassad utrustning. Förutom att stärka rättigheterna är syftet med fonden också att bidra till en aktiv fritid, att bryta isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan och till att träffa nya vänner.

Medel beviljade under 2018 har räckt till följande:

  • Cirka 5 000 personer
  • 113 aktiviteter

En blåsig dag i maj 2018 besökte kronprinsessan Victoria föreningen Skota hems verksamhet i Saltsjöbaden.

Tillbaka