Foto: Benjamin Suomela/Finnish Red Cross

Människor förlorade sina hem i tsunamin

Radiohjälpen finansierar Röda Korsets arbete i Indonesien

Foto: ADRA

I Jemen beräknas 80 procent av invånarna vara i behov av humanitär hjälp

Internflyktingarna i Saa-området i Jemen

Dina meter räddar liv

Under 2018 provades en ny insamlingsidé. Springhjälpen sändes från Öland och samlade in pengar för att stärka människors tillgång till mat runtom i världen

Katastrofinsamlingar

För en snabb respons som räddar liv och lindrar nöd

Totalt insamlat 2018: 8 333 341 kr

Vid humanitära katastrofer kan Radiohjälpen starta en akut insamling med fokus att rädda liv, lindra nöd och bevara mänsklig värdighet. En insamling sker endast då Radiohjälpen har närvaro på plats genom våra partnerorganisationer. Genom dessa säkras humanitär erfarenhet och kapacitet att stödja på plats i det drabbade landet och insamlade medel kan snabbt omvandlas till kvalitativ verksamhet.

I september 2018 drabbades Indonesien av både jordbävningar och tsunami. Cirka 2 000 människor beräknas ha omkommit och 4 400 personer skadades. Ännu fler lämnades utan mat, vatten, sjukvård och tak över huvudet. Radiohjälpen gick ut med en insamlingsappell i SVT och i Sveriges Radio och nådde en stor målgrupp genom sociala medier.

Under 2018 eskalerade behoven och konflikten i Jemen, som länge plågats av väpnad konflikt. Under 2018 beräknades 80 procent av Jemens invånare vara i behov av humanitär hjälp för att klara vardagen och landet befann sig i vad FN kallade världens värsta humanitära katastrof. Tack vare ett gott samarbete mellan Radiohjälpen, programbolagen och de partnerorganisationer som fanns på plats i Jemen kunde Radiohjälpens appell få stort genomslag. Insamlingen fortsatte under 2019.

Den 19 juni provades en ny insamlingsidé i SVT Play och Sveriges Radio – Springhjälpen. Springhjälpen sändes från Öland och samlade in pengar för att stärka människors tillgång till mat runtom i världen. Under nio timmar fick lyssnarna och tittarna följa de springande programledarna SVT-profilen Anne Lundberg, P4 Kalmars Johan Signert och Barnradions Farzad Farzaneh och deras gäster i den rullande studion. Tillsammans med många andra på vägen tog de sig runt en mer än åtta mil lång sträcka samtidigt som de uppmanade svenska folket att vara med och engagera sig. Sändningen pågick i P4 Kalmar, P4 Kronoberg och SVT Play.

Månadsgivande är ett sätt att säkerställa att Radiohjälpen alltid har tillgångar när väpnad konflikt eller naturkatastrofer inträffar. För att öka stödet till katastrofberedskap genomförde Radiohjälpen en månadsgivarkampanj i april 2018 med budskapet “135 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp i år, och det är alltid barnen som drabbas hårdast”. Syftet med månadsgivarkampanjen var att öka Radiohjälpens och våra partnerorganisationers möjlighet till snabba insatser där behoven är som störst just nu. Ambitionen är att utveckla konceptet för att nå större genomslag.

Medel beviljade under 2018 har räckt till följande:

  • 260 551 människor*
  • 8 projekt
  • 5 länder

*2 396 människor, varav 61 procent barn i projekt där Radiohjälpen är ensam finansiär och resterande genom samfinansierade projekt.

Radiohjälpen gick ut med en appell för insamling till Indonesien. Den sändes i SVT och Sveriges Radio och nådde även en stor målgrupp genom sociala medier.

Genom en särskild appell uppmanade programledarna för Melodifestivalen 2019 till handling för världens värsta humanitära kris som pågår i Jemen.

För att öka stödet till katastrofberedskap genomförde Radiohjälpen en månadsgivarkampanj i april 2018.

Tillbaka