Gåva via telefon

Katastrofarbete

Ring 099-90 195 för att ge 100 kr 
Ring 099-90 000 för att ge 50 kr

(93 % tillfaller Radiohjälpen. Ev trafikavgift kan tillkomma)

Uppdaterad: tors, 2018-11-08 15:27