Gåva via telefon

Katastrofarbete

Ring 099-90 1950 för att ge 100 kr (med IP-telefoni 099-90 195)
Ring 099-90 000 för att ge 50 kr

(93 % tillfaller Radiohjälpen. Ev trafikavgift kan tillkomma)