Internationellt

Flera barn tittar in i kameran, skrattar eller lipar.
Foto: Per Byman/Radiohjälpen

Bli partnerorganisation

För att ansöka om medel ska sökande organisation ha beviljats partnerskap. Om ni uppfyller alla kriterier (se projektkriterier under "Viktig information och blanketter") kan ni ansöka om partnerskap genom att kontakta oss på radiohjalpen@svt.se. För närvarande ser Radiohjälpen över kriterierna för partnerskap vilket gör att nya ansökningar om partnerskap inte kommer att tas emot förrän under senare delen av 2018. Redan inkomna ansökningar bordläggs och behandlas så fort de nya kriterierna antagits av styrelsen. Redan beviljade partnerskap påverkas inte.

För att en projektansökan ska behandlas:

  • ska den senaste versionen av våra blanketter ha använts (finns under "Viktig information och blanketter"), ansökan på äldre blanketter behandlas ej.
  • ska den vara komplett och finnas på kansliet i pappersform med underskrifter under kontorstid senast sista ansökningsdatum. I annat fall skjuts behandlingen upp till nästa ansökningstillfälle.


Partnerskapsansökan, projektansökan och slutrapport skickas till: Radiohjälpen, 105 10 Stockholm. Vi bereder inte ansökningar som skickas in per e-post.

Radiohjälpen har ett litet kansli vilket gör att vi inte alltid kan svara på alla frågor med vändande post, framför allt inte frågor om beslut direkt efter styrelsemötena. Vi hoppas på förståelse för detta och ber er att ha tålamod några dagar.