Nationellt

Grupp av skidåkare kastar upp snö i luften.
Foto: Fredrik Stattin/Nordisk Drama & Dokumentär

Huvuduppgiften för Radiohjälpens nationella verksamhet är att bidra till medhjälparekostnader vid fritidsaktiviteter för barn och vuxna personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Under 2015 samlades drygt 8,5 miljoner kronor in till Kronprinsessan Victorias fond. Ur fonden kan ideella föreningar som arrangerar fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom ansöka om medel: Alla barn har rätt till en aktiv fritid. 239 aktiviteter beviljades totalt 4 869 093 kr.

Till Radiohjälpsfonden inkom 2015 nästan 8 miljoner kronor. Fondens medel kan användas till både nationell och internationell verksamhet då de inte är vikta för ett specifikt ändamål. För vuxna personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom beviljades 3 701 198 kronor till 332 aktiviteter inom landet.