Internationellt

Världskarta med de länder markerade där Radiohjälpen stödjer projekt.

2015 beviljade Radiohjälpen totalt 179 290 801 kronor för internationella projekt i 53 länder.

De beviljade pengarna användes till såväl akuta katastrofinsatser som långsiktiga utvecklingsprojekt. Basen för biståndet är arbetet med att förändra strukturer för att nå långsiktiga resultat och varaktig förbättring. Vid akuta insatser efter katastrofer är det omedelbara humanitära behovet vägledande.

Radiohjälpens största insamling är Världens Barn där Radiohjälpen samarbetar med 15 svenska biståndsorganisationer. Under 2015 skänkte svenska folket 78,9 miljoner kronor som sedan beviljades till 65 projekt, varav 42 %, gick till projekt i Afrika söder om Sahara. Insamlingen 2016 har hittills inbringat cirka 65 miljoner kronor och avslutas 31 december 2016.  

Musikhjälpen är den näst största återkommande insamlingen och byter tema varje år. I år är temat ”Barn i krig har rätt att gå i skolan”, ett väldigt aktuellt tema med tanke på all de konflikter som pågår i världen. 2015 års tema var "Ingen ska behöva fly undan klimatet" med fokus på det man brukar kalla klimatflyktingar. Den insamlingen inbringade 30,8 miljoner kronor som under 2016 beviljades till 16 projekt i 14 länder.  De medel som samlas in under årets Musikhjälpen-insamling kommer att betalas ut under 2017 med start i januari.

Under 2015 genomfördes tre katastrofinsamlingar: för Nepal, för Syrien och för Människor på flykt. De två sistnämnda slogs i augusti samman till en under namnet Radiohjälpens insamling för människor på flykt.

Kontroll

Radiohjälpen bedriver inga egna projekt, utan beviljar medel till svenska civilsamhällesorganisationer som genom sina lokala partners genomför projekt runt om i världen. Radiohjälpens styrelse fattar beslut om samtliga projekt.

Internationella projekt som beviljas medel regleras i ett avtal med slutdatum när organisationen ska redovisa projektet med avstämning av budgetutfall. I redovisningen ingår även granskning av en kvalificerad revisor. Utöver detta har den internationella programhandläggaren en nära dialog med de svenska organisationerna kring uppföljning och resultat. Kansliet genomför dessutom årligen flera uppföljningsresor för att på plats följa verksamheten i de olika beviljade projekten.