Kontakt

Postadress: Radiohjälpen, 105 10 Stockholm
Besöksadress: Oxenstiernsgatan 26, ingång SVT Kontorshuset
E-post: radiohjalpen@svt.se
Tel vxl: 08 784 00 00

Anna Hedenmo

Anna Hedenmo

Generalsekreterare

Anna Hedenmo är tillförordnad generalsekreterare till 15/5 2018.

Hanna Lindström

Hanna Lindström

Kanslisamordnare
Telefon

Hanna ger administrativt stöd till kansliet och assisterar generalsekreteraren.

Astrid Jansen

Astrid Jansen

Controller
Telefon

Astrid ansvarar för Radiohjälpens ekonomi och årsbokslut. 

Susanne Ewaldh

Susanne Ewaldh

Administratör
Telefon

Susanne ansvarar för gåvokort, testamenten och inbetalningar.

Anne Suni

Anne Suni

Nationell handläggare
Telefon

Anne ansvarar för nationella ansökningar.

Jannike Fager

Jannike Fager

Internationell programhandläggare
Telefon

Jannike ansvarar för internationella ansökningar.

Annika Francke

Annika Francke

Produktionsplanerare
Telefon

Annika ansvarar för planering av filmer och appeller, samt för Radiohjälpens webbplats.
 

Maria Halvorsen

Maria Halvorsen

Insamlingsansvarig
Telefon

Maria ansvarar för Radiohjälpens insamlingskampanjer.