Kontakt

Postadress: Radiohjälpen, 105 10 Stockholm
Besöksadress: Oxenstiernsgatan 26, ingång SVT Kontorshuset
E-post: radiohjalpen@svt.se
Tel vxl: 08 784 00 00

Kristina Henschen

Kristina Henschen

Generalsekreterare
Telefon

Kristina leder och ansvarar för arbetet på Radiohjälpens kansli.

Hanna Lindström

Hanna Lindström

Kanslisamordnare
Telefon

Hanna samordnar och ger administrativt stöd till kansliet.

Astrid Jansen

Astrid Jansen

Controller
Telefon

Astrid ansvarar för Radiohjälpens ekonomi och årsbokslut. 

Susanne Ewaldh

Susanne Ewaldh

Administratör
Telefon

Susanne ansvarar för gåvokort, testamenten och inbetalningar.

Anne Suni

Anne Suni

Nationell handläggare
Telefon

Anne ansvarar för nationella ansökningar.

Jannike Fager

Jannike Fager

Internationell programhandläggare
Telefon

Jannike ansvarar för internationella ansökningar.

Annika Francke

Annika Francke

Produktionsplanerare
Telefon

Annika ansvarar för planering av filmer och appeller, samt för Radiohjälpens webbplats.
 

Jenny Höglund

Jenny Höglund

Insamlingsansvarig
Telefon

Jenny vikarierar som insamlingsansvarig under Maria Halvorsens föräldraledighet och ansvarar för Radiohjälpens insamlingskampanjer. 

Uppdaterad: mån, 2016-12-05 07:33