Kontakt

Postadress: Radiohjälpen, 105 10 Stockholm
Besöksadress: Oxenstiernsgatan 26, ingång SVT Kontorshuset
E-post: radiohjalpen@svt.se
Tel vxl: 08 784 00 00

Per Byman

Per Byman

Generalsekreterare
Telefon

Per har det övergripande ansvaret för verksamheten. 

Hanna Lindström

Hanna Lindström

Assistent till generalsekreteraren
Telefon

Hanna assisterar Per men är också ett administrativt stöd för kansliet.

Astrid Jansen

Astrid Jansen

Controller
Telefon

Astrid ansvarar för Radiohjälpens ekonomi och årsbokslut. (Astrid vikarierar för Linnéa Westring som är föräldraledig.)

Susanne Ewaldh

Susanne Ewaldh

Administratör
Telefon

Susanne ansvarar för gåvokort, testamenten och inbetalningar.

Anne Suni

Anne Suni

Nationell handläggare
Telefon

Anne ansvarar för nationella ansökningar och Radiohjälpens webbplats.

Jannike Fager

Jannike Fager

Internationell programhandläggare
Telefon

Jannike ansvarar för internationella ansökningar.

Annika Francke

Annika Francke

Produktionsplanerare
Telefon

Annika ansvarar för planering och administration av filmer och appeller.
 

Maria Halvorsen

Maria Halvorsen

Insamlingsansvarig
Telefon

Maria ansvarar för Radiohjälpens kampanjer.