Internationella samarbeten

Logotyp för Emergency Appeals Alliance.

Radiohjälpen deltar sedan 2012 i det internationella samarbetet Emergency Appeals Alliance. Syftet är att utbyta erfarenheter och hitta synergier kring insamlingar, TV-appeller, utvärderingar och projektbesök. 

Organisationer som ingår i samarbetet är utöver Radiohjälpen: 
Disasters Emergency Committee (DEC, Storbritannien) 
Chaîne du Bonheur (Schweiz) 
Aktion Deutschland hilft (Tyskland)
AGIRE (Italien)
Humanitarian Coalition (Canada)
Consortium 12-12 (Belgium) 
The Japan Platform (Japan)
Samenwerkende Hulporganisaties – Giro 555 (Nederländerna)

Uppdaterad: tors, 2017-01-05 10:43