90-konto och kontroll

Logotypen för Svensk Insamlingskontroll.

Radiohjälpens plusgiro är 90 1950-6 och bankgiro 901-9506. 

Som innehavare av ett 90-konto får våra totala kostnader max uppgå till 25 procent av insamlade medel. Vi försöker alltid hålla nere våra kostnader, men viss administration är absolut nödvändig för att garantera kvalité i biståndet. Vi har som alla organisationer även utgifter i form av revision, löner, insamlingskostnader och verksamhetsutveckling. Under 2018 var våra kostnader  för detta 5,4 procent på Radiohjälpen, visar våra preliminära siffror. Utöver detta får kostnaderna för organisationer som får projektstöd vara max sju procent. I Världens Barn får kostnaderna uppgå till max 15 procent totalt.

Uppdaterad: tors, 2019-02-14 09:03