Nyhetsbrev februari 2018

Kristina Henschen har utsetts till ny generalsekreterare för Radiohjälpen. Hon är idag chef för den fackliga biståndsorganisationen Union to Union.
Per Byman har nu lämnat Radiohjälpen efter nästan 6 år som generalsekreterare.
2017 har präglats av flera jubileer och rekord tack vare ett enormt engagemang och generöst givande. Tack alla som bidragit till ett fantastiskt år!

Här är projekten som hittills beviljats medel från Musikhjälpen 2017 inom temat ”Barn är inte till salu”. Här kan du läsa om beviljade projekt från Musikhjälpen 2017