Kristina Henschen är Radiohjälpens nya generalsekreterare