Insamling till Afghanistan

Kören Zohra
Den åttonde mars anordnar Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen En kväll för Afghanistan i samarbete med Polar Music Prize. Gäster är orkestern Zohra från Polarprisbelönade Afghanistan National Institute of Music, bestående av 25 unga kvinnor. Du kan bidra till Radiohjälpens arbete i Afghanistan genom att swisha till 90 1950 6 och märka gåvan "Afghanistan". Tack.

 

Din gåva förändrar och räddar liv.

SWISHA valfritt belopp till 90 1950 6 och märk gåvan Afghanistan.

Tusen tack!

 

Med anledning av att den Polarprisvinnande kvinnliga orkestern Zohra från Afghanistan håller en konsert åttonde mars i Berwaldhallen, Stockholm, anordnar Radiohjälpen en insamling till förmån för Afghanistan. 

 

Radiohjälpens arbete för Afghanistan

Afghanistan är ett land som efter decennier av väpnad konflikt är djupt präglat av utbredd fattigdom. Det har skett stora framgångar de senaste årtiondena, bland annat får fler barn –  särskilt flickor – gå i skolan idag än tidigare, men det behövs fortfarande insatser för att minska människors sårbarhet och för att stoppa det väpnade våldet som i allt högre grad drabbar civilbefolkningen.

 

Tack vare allmänhetens gåvor har Radiohjälpen sedan 2011 finansierat 22 projekt i Afghanistan med mer än 55 miljoner kronor som bland annat gått till:

  • Mat, rent vatten, hygienartiklar och utbildning till människor på flykt, vilket lindrar den akuta nöden och ger framtidsmöjligheter.  

 

  • Barn och unga med funktionsvariation fått möjlighet till anpassad och inkluderande utbildning som ökat deras delaktighet och inflytande I samhället.

 

  • Tillverkning av rullstolar och proteser som möjliggjort att barn och unga med funktionsvariation kunnat få en större frihet.
     

 

Detta arbete har möjliggjorts med Radiohjälpens medel och tillsammans med våra partnerorganisationer: Svenska Afghanistankommittén, Svenska Röda Korset, Läkarmissionen och Islamic Relief Sverige.

 

Vi är stolta över de framgångar som vi åstadkommit tack vare gåvor från det svenska folket.

Tillsammans kan vi fortsätta möta de stora behov som finns. 

Tack!

 

Uppdaterad: ons, 2019-02-13 16:01