Nationellt

Kronprinsessan Victoria och en grupp ungdomar och ledare står mot en husvägg
Foto: Radiohjälpen/Anne Suni

Bidrag till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.

Ansökningar ska främst gälla kostnader för medhjälpare vid fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Ideella medlemsföreningar eller föreningar med motsvarande icke vinstdriven organisationsform kan ansöka om bidrag.
Kronprinsessan Victorias fond är ämnad för stöd till barn- och ungdomsaktiviteter och Radiohjälpsfonden för vuxna. Bidrag kan inte sökas till aktiviteter som redan har påbörjats innan beslut fattas.
 

Nationella aktiviteter och tvååriga samarbetsavtal

  • Nationella aktiviteter gäller ansökningar från båda fonderna till:
    Enstaka läger, träffar, resor med mera eller till terminsbunden verksamhet för nästkommande halvår. Maximalt fyra ansökningar per år och fond kan göras och ska avse kostnader för medhjälpare till personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.
     
  • Ansökningar för tvååriga samarbetsavtal gäller endast Kronprinsessan Victorias fond:
    Huvudsyftet ska vara att få fler barn och unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom att delta i fritidsaktiviteter. Radiohjälpen ser gärna att nya former prövas och byggs upp, gärna i samverkan med nya aktörer och att nya deltagare nås. Tvååriga samarbetsavtal avser inte ansökningar enbart för den löpande/ordinarie verksamheten.

 

Här kan du ansöka om bidrag i vårt elektroniska ansökningssystem. 

För att kunna ansöka behöver din dator ha någon av följande webbläsare: Google Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer 11 eller senare. 
Observera att Radiohjälpen inte har möjlighet att kontakta alla sökande för kompletteringar och frågor utan bereder i stort sett på befintligt material.
Läs kriterier och instruktioner innan du skickar in din ansökan.

 

Uppdaterad: fre, 2019-10-04 11:47