Internationellt

Flera barn tittar in i kameran, skrattar eller lipar.
Foto: Per Byman/Radiohjälpen

Bli partnerorganisation

För att ansöka om projektmedel från Radiohjälpen måste en organisation först vara godkänd som partnerorganisation till Radiohjälpen. Just nu har Radiohjälpen inte kapacitet att ta mot partnerskapsansökningar. Radiohjälpen uppdaterar webbplatsen när möjlighet finns att inkomma med ansökan. 

De organisationer som innehar partnerskap som löper ut och därmed behöver förnyas genom en ny ansökan omfattas inte av detta. Dessa organisationer kontaktar radiohjalpen@svt.se för mer information.

 

Organisationer vars partnerskap är på väg att löpa ut ombeds att i god tid kontakta Radiohjälpen då viss handläggningstid på partneransökningar råder.
 

Inga projektansökningar som inkommer från organisationer utan partnerskap behandlas.

 

För att en projektansökan ska behandlas:

  • ska den senaste versionen av våra blanketter ha använts. Ansökan på äldre blanketter behandlas ej.
  • ska den vara komplett och finnas på kansliet i pappersform med underskrifter under kontorstid senast sista ansökningsdatum.


Projektansökan och slutrapport skickas till: Radiohjälpen, 105 10 Stockholm. Vi bereder inte ansökningar som skickas in per e-post. Vänligen observera att det inte går att lämna in ansökningar eller rapporter direkt i receptionen.

Radiohjälpen har ett litet kansli, vilket gör att vi inte alltid kan svara på alla frågor med vändande post, framför allt inte frågor om beslut direkt efter styrelsemötena. Vi hoppas på förståelse för detta och ber er att ha tålamod några dagar.

Uppdaterad: tors, 2019-10-17 15:26