Internationellt

Flera barn tittar in i kameran, skrattar eller lipar.
Foto: Per Byman/Radiohjälpen

Bli partnerorganisation

För att ansöka om projektmedel från Radiohjälpen måste en organisation först vara godkänd som partnerorganisation till Radiohjälpen. Det blir en genom att inkomma med en partnerskapsansökan till oss. Innan ni gör detta vill vi att ni tittar på Radiohjälpens partnerskap- och projektkriterier (hittas under rubriken ’Kriterier’). Om ni uppfyller alla de kraven kan ni ansöka om partnerskapsstatus hos Radiohjälpen. Kontakta då oss på radiohjalpen@svt.se för mer information. Om en organisation beviljas partnerskap med Radiohjälpen innebär det att organisationen är godkänd att inkomma med ansökan om finansiering av projektverksamhet från våra insamlingar. Inga ansökningar som inkommer från organisationer utan partnerskap behandlas.

För att en projektansökan ska behandlas:

  • ska den senaste versionen av våra blanketter ha använts (finns under "Viktig information och blanketter"), ansökan på äldre blanketter behandlas ej.
  • ska den vara komplett och finnas på kansliet i pappersform med underskrifter under kontorstid senast sista ansökningsdatum. I annat fall skjuts behandlingen upp till nästa ansökningstillfälle.


Partnerskapsansökan, projektansökan och slutrapport skickas till: Radiohjälpen, 105 10 Stockholm. Vi bereder inte ansökningar som skickas in per e-post.

Radiohjälpen har ett litet kansli vilket gör att vi inte alltid kan svara på alla frågor med vändande post, framför allt inte frågor om beslut direkt efter styrelsemötena. Vi hoppas på förståelse för detta och ber er att ha tålamod några dagar.

Uppdaterad: tors, 2019-01-17 16:02