Nationellt

Grupp av skidåkare kastar upp snö i luften.
Foto: Fredrik Stattin/Nordisk Drama & Dokumentär

Huvuduppgiften för Radiohjälpens nationella verksamhet är att bidra till medhjälparekostnader vid fritidsaktiviteter för barn och vuxna personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Under 2016 samlades 5 miljoner kronor in till Kronprinsessan Victorias fond. Ur fonden kan ideella föreningar som arrangerar fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom ansöka om medel: Alla barn har rätt till en aktiv fritid. 192 aktiviteter beviljades 2016 totalt 5 001 332 kr.

Till Radiohjälpsfonden inkom 6,2 miljoner kronor 2016. Fondens medel kan användas till både nationell och internationell verksamhet då de inte är vikta för ett specifikt ändamål. För vuxna personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom beviljades 4 047 262 kronor till 303 aktiviteter inom landet.

I årsberättelsen hittar du listor över alla föreningar som fått stöd 2016. 

Uppdaterad: fre, 2017-04-28 11:12