Internationellt

Karta som visar fördelning av insamlade medel 2016

2016 beviljade Radiohjälpen totalt 118,2 miljoner kronor för internationella projekt i 50 länder.

De beviljade pengarna användes till såväl akuta katastrofinsatser som långsiktiga utvecklingsprojekt. Basen för biståndet är arbetet med att förändra strukturer för att nå långsiktiga resultat och varaktig förbättring. Vid akuta insatser efter katastrofer är det omedelbara humanitära behovet vägledande.

I årsberättelsen hittar du listor över alla organisationer och projekt som beviljades stöd under 2016.

Kontroll

Radiohjälpen bedriver inga egna projekt, utan beviljar medel till svenska civilsamhällesorganisationer som genom sina lokala partners genomför projekt runt om i världen. Radiohjälpens styrelse fattar beslut om samtliga projekt.

Internationella projekt som beviljas medel regleras i ett avtal med slutdatum när organisationen ska redovisa projektet med avstämning av budgetutfall. I redovisningen ingår även granskning av en kvalificerad revisor. Utöver detta har den internationella programhandläggaren en nära dialog med de svenska organisationerna kring uppföljning och resultat. Kansliet genomför dessutom årligen flera uppföljningsresor för att på plats följa verksamheten i de olika beviljade projekten.

Uppdaterad: fre, 2017-04-28 11:17