90-konto och kontroll

Logotypen för Svensk Insamlingskontroll.

Radiohjälpens plusgiro är 90 1950-6 och bankgiro 901-9506. 

Som innehavare av ett 90-konto får våra totala kostnader max uppgå till 25% av insamlade medel. Vi försöker alltid hålla nere våra kostnader, men viss administration är absolut nödvändig för att garantera kvalité i biståndet. Vi har som alla organisationer även utgifter i form av revision, löner, insamlingskostnader och verksamhetsutveckling. Under 2016 var våra kostnader 5,9 % och utöver detta får kostnaderna för organisationer som får projektstöd vara max 7%. I Världens Barn får kostnaderna uppgå till max 15% totalt.

Uppdaterad: fre, 2017-05-05 14:25