Det här är Radiohjälpen

Filmteam spelar in en intervju med en kvinna sittandes på en trappa.
Foto: Finn Norgren

Radiohjälpen grundades 1939 och blev en stiftelse 1966, med Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) som huvudmän. Radiohjälpens uppdrag är att samordna och genomföra all insamlingsverksamhet inom svensk public service* och att omvandla insamlade medel till kvalitativ verksamhet nationellt och internationellt.

Som en fristående stiftelse inom public service utgör Radiohjälpen en oberoende och opartisk plattform där givare, public service och organisationer möts för att stärka människors rättigheter i Sverige och internationellt.

*Public service kallas radio eller tv som bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället, och är producerad, finansierad och kontrollerad av allmänheten.

 

Radiohjälpens långsiktiga mål

Radiohjälpen arbetar för att stärka människors rättigheter, rädda liv och lindra nöd. För att uppnå det genomför Radiohjälpen insamlingskampanjer och finansierar projekt och aktiviteter i Sverige och internationellt. Projekten internationellt ska alltid inkludera de mest utsatt och sårbara människorna, oavsett om det handlar om humanitärt arbete eller långsiktigt utvecklingssamarbete.

Det internationella arbetet ska utgå från internationella överenskommelser, som konventionen om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, de humanitära principerna och internationell humanitär rätt. Det nationella arbetet ska utgå från internationella överenskommelser, som konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen.

 

Om du vill veta mer om Radiohjälpen och vårt arbete så finns våra årsberattelser att läsa.

 

Uppdaterad: fre, 2018-10-26 13:40