Radiohjälpens integritetspolicy

I Stiftelsen Radiohjälpens Integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka upplysningar vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, samt hur du kan kontakta oss. Stiftelsen Radiohjälpen är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög sekretess och säkerhet.

Stiftelsen Radiohjälpen respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför.

 

Radiohjälpens integritetspolicy (öppnas som PDF) 

Uppdaterad: ons, 2019-09-25 16:28