Nyhetsbrev december 2017

Under november månad besökte Radiohjälpens internationella handläggare och controller projekt både i Moldavien och Rumänien för att följa två projekt som tar emot finansiering från Världens Barn 2016.
Radiohjälpen riktar under november och december 2017 alla gåvor som kommer in till Hungerhjälpen för att rädda liv i Jemen.
Radiohjälpen har lanserat en visselblåsartjänst där man anonymt kan anmäla misstankar om oegentligheter.
Musikhjälpen är äntligen igång. På Rådhustorget i Umeå pågår just nu vinterns varmaste händelse!
Projekt beviljade på styrelsemötet den 13 november 2017.
Den 31 december avslutar Radiohjälpens ekonom, Linnéa Westring, sin tjänst på Radiohjälpen. Hon ersätts av Astrid Jansen.